עדכונים ושדרוגים 11/21

מסמכים: בחלקם התחתון של מסמכי השיווק נוספו סיכומים לשדות כמות, אריזות ומשקל. ניתן להגדיר פורמט הדפסה מותאם שיכלול שדות אלו. התראות במסמכים: ניתן להגדיר התראות לחריגה מאשראי וליתרת מלאי שלילית לפריט. ניתן לקבוע אם להתרות או לחסום. עצי מוצר: ניתן להגדיר עצי מוצר מסוג חשבונית, עץ הרכבה ועץ תמחיר. מחולל דוחות: נוספה אפשרות להפקת דוחות הכוללים נתונים מכמה חברות […]