רישיון שימוש ואחריות

חשבשבת בענן היא תוכנה כשירות, Service a as Software) להלן: התוכנה).

השירות כולל את הרכיבים הבאים: (1) שימוש בתוכנה באמצעות האינטרנט, (2) שמירת הנתונים שהוכנסו ע"י הקלדה, (3) קבלת עזרה טכנית באמצעות הטלפון או הודעות באינטרנט (להלן: השירות).

התוכנה והנתונים מאוחסנים בחוות השרתים של Amazon. חברת חשבשבת בע"מ (להלן: חשבשבת) זכאית להעביר את התוכנה והנתונים לחוות שרתים אחרת.

המשתמשים בתוכנה מתחייבים לשלם עבור השירות בהתאם למחירון, עיכוב בתשלום יגרום להפסקה מיידית של השירות.

מחיר השירות כולל את ארבעת המרכיבים הבאים: (1) מחיר חודשי קבוע לכל חברה, (2) תשלום חודשי עבור התנועות החדשות שנוספו במהלך החודש לפי מספר התנועות וסוג התנועות, (3) מספר משתמשים, (4) מודולים.

הדרכה והטמעת תוכנה בתשלום נוסף, החיוב לפי שעות.

יש להפעיל את התוכנה לפי ההנחיות בקובץ העזרה.

בכל פעולה בעלת השלכות חשבונאיות יש לפעול לפי הנחיות רואה החשבון או יועץ המס. מדריכי חשבשבת אינם מוסמכים להדריך, כיצד יש לפעול מבחינה חשבונאית, אלא הם מדריכים לגבי הפעלת התוכנה מבחינה טכנית בלבד.

חשבשבת רשאית להפסיק את השירות. חשבשבת תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירות לפחות 30 יום מראש. לאחר 30 יום נוספים חשבשבת תהיה רשאית למחוק את הנתונים מהאתר.

ישנם מחשבים שבהם השירות אינו פועל כהלכה. המשתמשים אינם זכאי לפיצוי כלשהו אם התוכנה לא תפעל כהלכה על המחשב שלהם. השירות עלול להיות לא זמין, והנתונים עלולים להיפגע, כתוצאה מתקלות בחומרה או בתוכנה. המשתמשים אינם זכאים לפיצוי בגין תקלות אלה. התוכנה מוצעת לשימוש המשתמשים כפי שהיא (As Is) ועלולה להכיל שגיאות תוכנה. המשתמשים אינם זכאי לפיצוי כלשהו בגין שגיאות תוכנה.
פיצויים: אם תהיו זכאים לפיצוי, הפיצויים לא יעלו על סך התשלומים ששילמתם לחשבשבת ב- 6 החודשים האחרונים.

= קראנו את רישיון השימוש והאחריות, ואנחנו מסכימים לכל תנאיו.