הורדות

דפי עזרה

דף כניסה

תפריט ניווט מהיר

נתונים כללים

נתוני החברה

שערי מטח

משתמשים והרשאות

ניהול משתמשים

הגדרות למסמכי מלאי

ספרור מסמכים

הגדרות מלאי

יבוא פורמטי הדפסה (גירסה ישנה)

פורמטי הדפסה

בניית פורמטי הדפסה

יבוא ויצוא פורמטי הדפסה

הגדרות קופה

                יצוא קובץ אחיד

כרטיסי חשבון

פתיחה / עדכון כרטיסי חשבון

עדכון קבוצתי

סוגי תנועה

קודי תמחיר

שמות לשדות/ כותרות

שמות לשדות נוספים

שמות לקודי מאזן

שמות לקודי מיון

שמות לחתך חשבונות

שמות קודי העמסה

שמות למטבעות

יבוא חשבונות מקובץ

הנהלת חשבונות

פקודות יומן

רישום פקודות יומן

קליטת קבוצת מנות

עדכון סכומי מט"ח

עדכון סכומים שקליים

צפיה במנות במאגר קבוע

צפייה ופעולות על תנועות

סריקה ופענוח מסמכי רכש

תנועות הפרשי שער

התאמות בנק וניתוחי כרטיסים

ניתוח כרטיסים בהמלצת מחשב

התאמות בנק בהמלצת מחשב

קליטה וצפייה בדפי בנק

יבוא דפי בנק

התאמות בנק ידניות

התאמות בנק ידניות מפוצלות

איתור ומחיקת התאמות בנק

ניתוח כרטיסים ידני

איתור ומחיקת התאמות בניתוח כרטיסים

העברת יתרות הכנסות והוצאות

יבוא תנועות יומן מקובץ

תשלומים

הפקת שיקים ידנית

הפקת שיקים אוטומטים

העברה למס"ב

כיוון הדפסת השיקים

כרטיסי פריט

פתיחה / עדכון כרטיסי פריט

עדכון קבוצת פריטים

עדכון מחירים

עדכון מחירים מיוחדים

מספרים חליפיים

מחירים מיוחדים

  עצי מוצר

שמות שדות / כותרות

שמות לשדות נוספים

קודי מיון

חתך פריטים

מחירונים

מחסנים

סוכנים

    מיגוונים

יבוא פריטים

מסמכי שיווק ורכש

מכירות ורכש

מסמכים מרכזים

קבלות

הפקדות

יבוא תנועות מלאי

ייצור וניהול מלאי

 יציאה/ כניסה כללית

העברה בין מחסנים

ספירת מלאי

עדכון בעקבות ספירה

CRM

לידים

לקוחות

אנשי קשר

פעילות לקוח

פגישות

ישויות נוספות

תהליכים

יבוא נתונים מאקסל

הגדרות CRM

הגדרות שירותים חיצוניים

עיצוב ותכנון רשומות

חנות מקוונת

קטגוריות

הגדרות 

הגדרות משלוח

דוחות

הנהלת חשבונות

אינדקס חשבונות

מאזן

מאזן בוחן

מאזן תנועות בשקלים

מאזן שקלים ומט"ח

מאזן תנועות במט"ח

מאזן+דוח רווח והפסד

איתור תנועות

כרטסת

כרטסת הנהלת חשבונות שקלית

כרטסת הנהלת חשבונות שקל + מט"ח

דוח סיכומי מנות

התאמות

תזרים מזומנים/צפי

גיול חובות

גיול חובות

דוח ריכוז חודשי

ממוצע איחור תשלומים

מכתבים ללקוחות

מאזן פתוחים מפורט

ניצול תקציב

דוח תמחיר

חישוב ריבית

שערי מט"ח

דוחות מס הכנסה

דוח מע"מ

ניכוי במקור

אישור על ניכוי במקור

מקדמות על פי מחזור

דוח מס הכנסה 6111

ניכוי במקור לקובץ 856

מערכת 1000 ניכוי במקור

העברה לרשות הפלסטינאית

דוחות מלאי

חישוב ערך מלאי

תכנון דוחות

דוח מעמ לקובץ PCN874

אשף הקמת חברה

קליק ימני בעכבר

עיצוב גיליון דינמי

מנגנון חיפוש מתקדם

H-PROTECT  – מערכת לבדיקת סיכון פיננסי

האם התוכנה רשומה במרשם התוכנות של רשות המיסים ?

הגדרת מדפסת בענן

איך מבטלים ומתקנים בחשבשבת?

שאלות שכיחות של לקוחות גרסת ענן

כמה הרווחתי? – כיצד מפיקים דוחות רווחיות באמצעות חשבשבשת ERP?