יבוא תנועות מלאי 

מסך זה משמש לקליטת תנועות מלאי לחשבשבת.

 

יבוא גם אם הקובץ נקלט בעבר: אם הקובץ כבר נקלט בעבר, התנועות ייקלטו שוב כתנועות חדשות. לכן, יש לסמן את הסעיף רק אם בקליטה הקודמת התנועות לא נקלטו.

פתיחת חשבונות / פריטים חדשים לפי הצורך: אם כרטיס החשבון או כרטיס הפריט בתנועה מסוימת לא קיימים במסד הנתונים, התוכנה תפתח אוטומטית כרטיס חשבון חדש או כרטיס פריט חדש.

שליפת מחירים: התוכנה תשלוף את מחירי הפריטים ותרשום אותם בתנועת המלאי, בתנאי שתנועת המלאי אינה קשורה לתנועת חשבונית. לדוגמה, בעת קליטת ממשק הזמנות של מוני מים מעדכנים את המחיר לפי מערכת המחירים של חשבשבת. אם שדה מחיר מקושר לקובץ הקלט, המחירים ישלפו מהקובץ ולא ממסד הנתונים של חשבשבת בלי קשר למסומן בסעיף.

קליטה לזמני / לקבוע: בסעיפים אלה בוחרים האם לקלוט את התנועות למאגר זמני (ואז אפשר לתקן אותן באמצעות המסמך הרלוונטי) או לקובץ הקבוע. כאשר קולטים לקובץ הקבוע המסמך נקלט כמסמך סוכן (משום שמסמך המקור לא הופק ע"י חשבשבת).

עיגול סכומים: הסכומים יעוגלו לפי הגדרות עיגול סכומים בדף הגדרות חברה או כרטיס החשבון.

פסילת מסמכים שיגרמו לכפילות מסמכים: בדיקת הכפילות נערכת לפי השדות הבאים: סוג מסמך, לקוח, מספר מסמך ותאריך אסמכתא. בדיקה זו מונעת קליטה של מסמכים שנקלטו בעבר.

יצירת / אי יצירת תנועות יומן: סעיפים אלה רלוונטיים לתנועות של חשבוניות. אם בוחרים ליצור תנועות יומן, התוכנה תקלוט את תנועות המלאי ותרשום גם את תנועת היומן של החשבונית. אם בוחרים לא ליצור תנועות יומן, התוכנה תקלוט רק את תנועות המלאי, והמשתמש אמור לרשום ידנית את תנועות היומן של החשבונית.

קובץ תנועות מלאי: בסעיף זה בוחרים את הקובץ לקליטה.

 

קליטה מקובץ Excel:

יש לבחור את קובץ הקלט.

לאחר בחירת קובץ הקלט יש לבחור את הטבלה ולקשר את השדות אותם רוצים לייבא.

יש לבחור עבור כל שדה שאותו מעוניינים להוסיף או לעדכן (בצד ימין) את השדה המתאים מתוך רשימת השדות של קובץ הקלט (בצד שמאל).

שדות לגביהם שם השדה המיובא מסומן ב * הם שדות חובה.

שם השדה כולל את סוג השדה ואורכו המקסימלי. אפשר לקלוט שדות שאורכם קטן או שווה לאורך השדה שמופיע בסוגריים.

חשבשבת זוכרת  ושולפת קישורים אוטומטית – אם שם הקובץ והכותרות לעמודות בקובץ הנקלט זהים לאלה של קובץ שנקלט בעבר.

 

קליטה מקובץ Text:

כאשר קולטים קובץ TEXT מתייחסים לשני הקבצים הבאים:

קובץ הפרמטרים: IMOVEIN.PRM

קובץ הנתונים: IMOVEIN.DOC

יש לבחור את הקובץ בעזרת כפתור בחירת קובץ.

 

תצוגה מקדימה: התוכנה תציג במסך את הרשומות התקינות ומתחתן, אם נמצאו, את הרשומות השגויות. טבלת הרשומות השגויות כוללת טור שמפרט את סיבת השגיאה.

יבוא: מקליקים על כפתור זה כדי לייבא את הקובץ.