שמות למחירונים

 

חשבשבת מאפשרת להגדיר מספר רב של מחירונים. לדוגמה: מחירון תקן, מחירון לסיטונאים, מחירון לקמעונאים, מחירון ללקוחות מוסדיים וכד'. בסעיף זה קובעים את המחירונים ואת שמותיהם. בכל עת ניתן להוסיף או לבטל מחירונים. עדכון המחירים במחירונים נעשה בדף פתיחת/עדכון פריטים או דרך תכנית עדכון מחירים בתפריט פריטים.

 

כדי להוסיף שורה, מציבים את הסמן בשורה האחרונה בטבלת המחירונים ורושמים את שם המחירון.