דוח מע"מ – העברה לרשות הפלסטינאית

 

עסקים גדולים שמוכרים סחורה לרשות הפלסטינאית ונכללו בהסדר "עוסקים גדולים" של רשות המיסים צריכים להפיק דוח תנועות  מע"מ מיוחד לרשות הפלסטינאית ולשמור אותו בקובץ.

להפקת הדו"ח יש לבחור: הנהלת חשבונות > דוחות מס הכנסה > העברה לרשות הפלסטינאית.

 

חתך חשבונות לייצוא: בסעיף זה רושמים את חתך החשבונות של הלקוחות ברשות הפלסטינאית.

תאריך אסמכתא: בסעיף זה קובעים את חתך התאריכים לדיווח.

 

לסיום בוחרים בכפתור הפקה.


הקובץ נשמר במחיצה שהוגדרה בכרום להורדת קבצים.

שם הקובץ הוא מספר העוסק מורשה של העסק + תאריך חודש ושנת ההפקה באופן הבא:  mmyyyy_מס. עוסק מורשה.
לדוגמה: 510511586_112017.
510511586 – מספר עוסק מורשה
112017 – הדוח מתייחס לחודש נובמבר בשנת 2017.

הקובץ שנוצר הוא מסוג TXT.

הקובץ מכיל את הנתונים הבאים:

 

שם השדה אורך השדה מיקום בקובץ
מספר עוסק מורשה של הלקוח 9 1-9
תאריך החשבונית במבנה: ddmmyyyy 8 10-17
מספר החשבונית 15 18-32
סכום מע"מ 9 33-41