כניסה כללית / יציאה כללית / יתרת פתיחה / העברה בין מחסנים

 

בדרך כלל תנועות מלאי נרשמות באמצעות מסמכי השיווק והרכש (תעודת משלוח, חשבונית וכד'). אולם ישנם מספר מועט של מקרים שהמסמכים שלעיל אינם מכסים.

 

הדף הנוכחי מיועד למקרים הבאים:

יתרת פתיחה: תנועות אלו נרשמות בעת הקמת מסד הנתונים בחשבשבת. רושמים את יתרת הפתיחה של כל פריט ואת מחיר הפריט. תנועות יתרת פתיחה (בניגוד לתנועות כניסה כללית) נלקחות בחשבון בעת חישוב ערך מלאי, כאילו הן היו רכש מספק.

יציאה כללית מהמלאי בגין גניבה, שריפה וכד'.

המרה בין פריטים בגין טעויות ברישום – רושמים כניסה כללית לפריט אחד כנגד יציאה כללית של פריט אחר.

העברה בין מחסנים –יציאה ממחסן אחד וכניסה למחסן שני.

הזמנה למחסן – מפיקים הזמנה למשלוח סחורה ממחסן מסוים בחברה.

 

שיטת העבודה במסך זה דומה לשיטת העבודה במסמכי השיווק והרכש. להלן הסברים על הנקודות הייחודיות במסך זה.

 

סוג המסמך: בוחרים את סוג המסמך לפי ההסברים שלעיל.

 

מפתח חשבון: בדרך כלל תנועות המלאי אינן קשורות לחשבון כלשהו, אף כי ניתן לשייך אותן ללקוח או ספק מסוים. יש לרשום מפתח חשבון או לבחור בכפתור ללא חשבון.

 

מחיר – העברה בין מחסנים: כברירת מחדל, אם המסמך לא מופק ללקוח מסוים (בשדה כרטיס חשבון רשום: ללא), מחיר הפריט הוא המחיר שחושב בדוח ערך מלאי אחרון. כל עוד שומרים על מחיר זה, ניתן לחשב את ערך מלאי לכל מחסן בנפרד. סיכום ערך המלאי של כל המחסנים יהיה קרוב מאוד לסיכום ערך המלאי בחישוב המתעלם מהכניסות ומהיציאות למחסנים. אם המסמך מופק ללקוח מסוים, מחיר הפריט הוא המחיר של הלקוח.

מחיר – מסמכי מלאי: כברירת מחדל, אם המסמך לא מופק ללקוח מסוים (בשדה כרטיס חשבון רשום: ללא), מחיר הפריט הוא המחיר קניה אחרון. אם המסמך מופק ללקוח מסוים, מחיר הפריט הוא המחיר של הלקוח.