פגישות

סוג ישות זו מתקשר ליומן של גוגל וכל פעילות חדשה / עדכון / מחיקה תעדכן ישירות את היומן של גוגל. לאחר חיבור לשירות היומן, מתבצע באופן שוטף סנכרון דו-כיווני: אירועים שנרשמים בחשבשבת מועתקים ליומן, ואירועים שנרשמים ביומן (שמשתתפים בהם לקוחות או סוכנים שרשומים במסד הנתונים של חשבשבת עם כתובת דואר אלקטרוני  מועתקים לחשבשבת.

כאשר נמצאים בשורה של אירוע מסוים, ניתן לגשת ישירות אל האירוע באמצעות בחירה בסעיף צפייה באירוע מתוך תפריט הקליק ימני בשדה מפתח חשבון.