עיצוב גיליון דינמי

ניתן לעצב את הגיליון הדינמי באותה שיטה בכל המסכים בתוכנה בהם קיימים גיליונות: פקודות היומן, שורות הפריטים במסמכי מלאי, מסך דפדוף וכו'

 

רוחב טור: כדי לשנות את רוחבו של טור מסוים עוברים עם הסמן לקו ההפרדה בין טור זה לבין הטור הסמוך, בשורה של כותרות הטורים. הסמן ישנה את צורתו לחץ אופקי בעל שני ראשים. כעת ניתן לגרור את קו ההפרדה וע"י כך לשנות את רוחב הטור.

סינון נתונים: כדי לסנן את תצוגת הנתונים על פי ערך בטור מסוים עוברים עם הסמן אל שורת הכותרת. חשבשבת פותחת שורה נוספת מעל, שבה ניתן לרשום את הערך הרצוי. התוכנה תציג רק את השורות שבהן ערך זה קיים.

בטור מספרי כגון אסמכתא, סכום, סוכן, מחסן ועוד רשום בשורת החיפוש מ…עד. ניתן לרשום ערך יחיד או טווח ערכים ובינהם מקף. לדוגמה  100 – 300 והתוכנה מציגה את כל התנועות שהערך בטור הנידון הוא בין 100 ל- 300.

בשדות מסוג תאריך, מפתח חשבון/פריט וכו' רשום מכיל. רושמים את הערך לסינון.

כדי לחזור ולראות את כל התנועות מוחקים את הקריטריונים לחיפוש.

תצוגת טורים: ניתן לקבוע איזה שדות לא יוצגו בתצוגת גיליון. בשורת הכותרת של הטורים מקליקים על הקליק הימני. חשבשבת תפתח חלון שבו מסמנים איזה טורים יופיעו בתצוגה.

מיון: כדי למיין את השורות מקליקים על הכותרת הרצויה. קליק נוסף הופך את סדר המיון.

סדר הטורים: כדי לשנות את סדר הטורים עוברים לטור אותו רוצים להזיז ממקומו, וגוררים אותו למקום הרצוי. כדי לגרור לוחצים על הקליק השמאלי של העכבר, ומבלי להרפות את הלחיצה מזיזים את העכבר למקום הרצוי של הטור.

הכנסת שורה: בחלק מהגיליונות, למשל בגיליון שורות הפריטים במסמכי שיווק ומלאי, ניתן להוסיף שורה בין שורות קיימות. כדי להכניס שורה חדשה, עוברים לטור של מפתח הפריט ולשורה בה רוצים להוסיף את השורה החדשה, ובתפריט הקליק הימני של העכבר בוחרים בסעיף הכנסת שורה. השורה החדשה תיכנס לפני השורה שבה עומדים.

מחיקת שורה: למחיקת שורה עוברים לשורה שמעוניינים למחוק ובוחרים בסימן הפח האדום  הנמצא בתחילת או בסוף השורה.