משתמשים והרשאות

בסעיף זה מגדירים את העובדים הרשאים להפעיל את התוכנה ולהיכנס לנתונים של החברה. לגבי כל עובד קובעים את הפעולות שהמשתמש רשאי לבצע.

שם מלא: השם המלא של המשתמש.

מורשה על: משתמש המוגדר כמורשה-על יכול לגשת לכל הנתונים ולהפעיל את כל הפונקציות בתוכנה, ובכלל זה הגדרת משתמשים וקביעת הרשאות. לכן, עובד המוגדר כמורשה-על צריך להיות עובד בכיר מאוד בחברה. כברירת מחדל המשתמש הראשון מוגדר כמורשה-על (על מנת למנוע מצב שבו אין משתמש המוגדר כמורשה-על).

הרשאות למסמכים: בסעיף זה קובעים האם המשתמש יכול להפיק ולעדכן מסמך, לתת הנחה, לתקן מסמכים לאחר ההפקה (בשדות בהם מותר לתקן נתונים) ולדפדף במסמכים קודמים. ניתן להגביל את המשתמש לדפדוף במסמכים שהופקו על ידי המשתמש הנוכחי בלבד (לדוגמה, מגבילים סוכן לדפדוף במסמכים שהוא הפיק), או לאפשר דפדוף בכל המסמכים.

הרשאות לאינדקסים: האם המשתמש רשאי לפתוח ולעדכן חשבונות, פריטים וכד'.

גישה לדוחות: בסעיף זה קובעים איזה דוחות המשתמש רשאי להפיק.

 

העתקת נתוני משתמשים מחברה אחת לחברות אחרות

בארגון שבו משתמשים מסוימים עובדים בכמה חברות, אין צורך להגדיר כל אחד מהמשתמשים מחדש בכל חברה, אלא ניתן להעתיק את נתוני המשתמשים מחברה אחת לחברות אחרות.

ישנן שתי דרכים לביצוע ההעתקה:

שכפול לחברות נוספות: בוחרים בכפתור שכפול לחברות נוספות בצידו העליון השמאלי של המסך, וחשבשבת תפתח רשימה של כל החברות שהמשתמש הנוכחי עדיין לא נמצא בהן. מסמנים את החברות אליהן יש להעתיק את נתוני המשתמש.

עדכון משתמש: כאשר מעדכנים נתונים של משתמש קיים, מוצגת השאלה "האם להחיל את השינויים גם בחברות אחרות". לוחצים אישור כדי להעתיק את נתוני המשתמש לחברות אחרות בהן המשתמש קיים.

 

מחיקת משתמש

כדי למחוק משתמש יש לפתוח את דף המשתמש, ולבחור בכפתור סגירת משתמש בצידו השמאלי העליון של המסך.

משתמש שנסגר לא יראה בתוצאות חיפוש משתמשים.

חשוב! סגירת המשתמש תשפיע על כל החברות בהן המשתמש רשום. והיא בלתי הפיכה.

דילוג לתוכן