ניהול תפקידים

במסך ניהול תפקידים מגדירים הרשאות לתפקידים שונים בארגון. לכל תפקיד קובעים את הפעולות שבעל התפקיד רשאי לבצע, בהתאם לנושאים והפעילויות הנמצאים באחריות בעל התפקיד.

את התפקיד מקשרים למשתמשים במסך משתמשים והרשאות, והרשאות המשתמש ישתנו בהתאם לתפקיד ששויך.

 

להגדרת תפקיד חדש או לשינוי הגדרת תפקיד קיימת, בוחרים בסעיף ניהול תפקידים מתפריט נתונים כללים. בעלי הרשאת משתמש-על רשאים לדפדף ולשייך תפקידים למשתמשים, אך רק בעלי הרשאה לפתיחת חברות יכולים להגדיר תפקיד חדש ולשנות תפקיד קיים.

התפקידים משותפים לכל החברות באותה ספריה, ושינוי הרשאות של תפקיד משפיע על כל החברות ועל ההרשאות כל המשתמשים המשויכים לתפקיד בחברות השונות.

 

הגדרת תפקיד חדש

להגדרת תפקיד חדש לוחצים על כפתור תפקיד חדש בצידו השמאלי של המסך.

שם התפקיד: שם התפקיד יכלול אותיות אנגליות או מספרים בלבד. לא ניתן לשנות שם תפקיד או למחוק תפקיד.

תיאור התפקיד: את תיאור התפקיד ניתן לשנות ולעדכן.

הגדרת הרשאות: סעיפי ההרשאות השונים זהים לסעיפים במסך הרשאות ומשתמשים.

 

לסיום ושמירה, לוחצים על כפתור עדכון תפקיד בתחתית המסך.

 

קישור תפקיד למשתמש

במסך משתמשים והרשאות בוחרים מתוך רשימת התפקידים את התפקיד הרצוי למשתמש ולוחצים על כפתור עדכון משתמש בתחתית המסך.

כאמור, סט ההרשאות של המשתמש זהה להרשאות התפקיד שנבחר.

 

הערה: למורשה-על לא ניתן לשייך תפקיד נוסף.