עצי מוצר

 

חשבשבת מאפשרת לייצר ולשווק לפי עצי מוצר. עץ המוצר מציין מה הם מרכיבי הפריט. לדוגמה: זוג אופניים מורכב מהחלקים הבאים: 2 גלגלים, שלדה, כידון וכד'. זוג האופניים הוא פריט האב ואילו החלקים הם הבנים. עץ המוצר יכול לכלול מספר רמות. הגלגל הוא בן של זוג האופניים, אך הוא גם אב של החלקים הבאים: חישוק וצמיג. עץ המוצר של זוג אופניים כולל אם כן שתי רמות. ברמה הראשונה מורכב זוג האופניים מהגלגלים (וחלקים נוספים), וברמה השנייה כל גלגל מורכב מחישוק וצמיג.

 

לפני שמגדירים עץ מוצר יש לפתוח לפריטים המרכיבים את העץ (אבות ובנים) כרטיסי פריט, ואת הגדרת עצי מוצר מבצעים במסך הנוכחי.

 

המסך מחולק לשני חלקים:

בחלקו הימני של המסך מוצגת רשימת העצים שהוגדרו.

חיפוש עץ : מקלידים את מפתח האב (או חלק ממנו) ובוחרים מתוך הרשימה המצומצמת את העץ הרצוי.

 

בחלקו השמאלי של המסך מוצגים כל נתוני העץ: בחלק העליון רושמים את פרטי האב, ובחלק התחתון רושמים את פרטי הבנים.

 

הגדרת עץ מוצר חדש

כדי להגדיר עץ מוצר חדש בוחרים בכפתור חדש (בשורת הכפתורים בחלקו העליון של המסך).

מפתח אב: מפתח הפריט של האב.

סוג העץ: חשבשבת מבחינה בין שלושה סוגים של עצי מוצר:

עץ הרכבה: עץ זה מתאים לעסקים שמוכרים ערכות המורכבות ממספר פריטים (לדוגמה: מערכות סטריאו שונות המורכבות משילובים שונים של רמקולים ומגברים). עץ זה מעדכן את המלאי בעת הפקת מסמכי השיווק והרכש. בעת הפקת החשבונית, רושמים את פריט האב, (מערכת סטריאו א'), אך עדכון המלאי נעשה ברמת הבנים, שהם מרכיבי המערכת (המגבר, הרמקולים וכד'). כאשר משתמשים בעץ זה נחסך הצורך להפיק דוח ייצור. בעץ הרכבה ניתן לכלול בנים של פריט מטריצה.

עץ חשבונית: עץ זה חוסך עבודת הקלדה בעת הפקת חשבוניות ומסמכים אחרים. כאשר מקישים פריט המוגדר כעץ חשבונית, התוכנה מפרטת על המסך את הבנים. עדכון המלאי הוא ברמת הבנים. לדוגמה: רושמים בחשבונית את הפריט מערכת מחשב ב' והתוכנה מפרטת בשורות הפריטים את המרכיבים של המערכת (מסך, מעבד, זיכרון וכד'). ניהול המלאי הוא לגבי הבנים בלבד.

עץ תמחיר: עץ זה אינו מעדכן את המלאי. הוא מיועד לצורכי תמחיר בלבד. המחיר של האב נקבע על פי מחירי הבנים. בכל פעם שחל שינוי במחירי הבנים, ניתן לעדכן את מחיר האב.

כמות: הכמות של האב. בדרך כלל הכמות של האב היא יחידה אחת, אולם יש מקרים בהם כדאי לרשום כמות שונה. לדוגמה: בעת ייצור תמרוקים, יחידת הייצור עשויה להיות 100 גרם, כי אחדים מהמרכיבים הם פחות מגרם אחד ב- 100 גרם של המוצר הסופי.

 

רשימת הבנים

בחלק התחתון של המסך רושמים את הבנים מהם מורכב האב:

פריט: מפתח הפריט של הבן. בדוגמה של האופניים רושמים בסעיף זה את הבנים: שלדה, גלגל, וכו'. חשבשבת מציגה את שם הפריט.

כמות: הכמות של הבן. בדוגמה של האופניים, אם באב רשומה הכמות 1,  הכמות של הבן "שילדה" היא 1, ואילו הכמות של הבן "גלגל" היא 2.

לא ניתן להחליף מפתח פריט בן שנרשם בעץ. כדי להחליף בן מוחקים את הבן השגוי ורושמים בן חדש במקומו.

 

דפדוף ועדכון

לאחר הגדרת עץ המוצר, כדי לערוך שינויים יש לבחור מהתצוגה בחלקו הימני של המסך את עץ המוצר הרלוונטי או לרשום את מפתח האב. התוכנה תציג את פרטי עץ.

ניתן להוסיף או למחוק פריטי בן ולעדכן כמויות ופרטים.

כאמור, כדי להחליף בן מוחקים את הבן השגוי ורושמים בן חדש במקומו.

 

פעולות נוספות

הפעולות הנוספות כוללות את הסעיפים הבאים:

פריסת העץ

 בחלק זה מוצג עץ המוצר בתצוגה גרפית, בדומה לתצוגת הקבצים במערכת ההפעלה חלונות. בצד ימין מוצג העץ: אב ותחתיו הבנים.

הפריסה מציגה את הנתונים עבור עץ בודד.

כאשר בן מסוים הוא אב (של עץ אחר), מוצג לצדו הסימן 3 (חץ). כאשר מקליקים על סימן החץ נפרסים הבנים.

בצד שמאל של המסך מוצגת רשימת הבנים של האב הנוכחי, שעליו מוצב הסמן בתצוגת החלון בצד ימין.

קיימת אפשרות לבצע חיפוש בפריסת העץ בשורת החיפוש למעלה.

לוחצים על כפתור חזרה הכתום כדי לחזור לתצוגת העצים המלאה.

 

שינוי סוג עץ

בחלון זה משנים את סוג העץ מהסוג הנוכחי לאחד מסוגי העץ האחרים.

 

העתקת בנים

ניתן להעתיק בנים מעץ מוצר אחר לעץ המוצר הנוכחי. אם קיימים בעץ בנים, הם ימחקו בעקבות ההעתקה. בחלון שנפתח רושמים את מפתח הפריט של האב של העץ ממנו מעוניינים להעתיק את הבנים. פעולה זו שימושית כאשר פותחים מספר עצי מוצר בעלי בנים דומים.

 

מחיקת עץ

בוחרים בסעיף זה אם מעוניינים למחוק הגדרת עץ מוצר.