פעילות לקוח

 

במערכת הנה"ח רושמים תנועות באמצעות פקודות יומן. במערכת מלאי רושמים תנועות (של פריטים ושל לקוחות) באמצעות מסמכים. במערכת CRM רושמים את התנועות באמצעות רישום של פעילויות. כל פעילות היא רשומה (תנועה) נפרדת.

כל עוד הלקוח הוא בסטטוס של לקוח פוטנציאלי ניתן להפיק עבורו הצעת מחיר. כאשר הלקוח הפוטנציאלי מאשר את הצעת המחיר ומעוניינים להפיק הזמנה יש להעביר אותו לסטטוס לקוח קבוע (הסיבה: לפי הוראות רשות המסים, הצעות מחיר אינן חלק מ"ספרי החברה", ואילו הזמנות הן תיעוד שנכלל ב"ספרי החברה".

פעולות נוספות: ניתן לערוך (כפתור כחול), למחוק (אדום) ולצפות באינפורמציה נוספת הקשורה לפעילות במסך פרטי פעילות ללקוח (ירוק).

בכדי להגדיר ישות חדשה ללקוח לוחצים על כפתור רשומה חדשה, ובחלון הוספת רשומה שנפתח מגדירים את פרטי הישות החדשה.

 

הצעת מחיר

בשדה זה מוצג מזהה של הצעת המחיר שהופקה ללקוח, וניתן לעבור אליה ע"י הקלקה.

ניתן להפיק הצעת מחיר גם ללקוח פוטנציאלי. כאשר הלקוח הפוטנציאלי יהפוך להיות קבוע הצעת המחיר תמשיך להיות מקושרת אליו. ניתן תחילה להעביר את הלקוח הפוטנציאלי ללקוח קבוע ורק אז להפיק לו הצעת מחיר, אבל בדרך כלל נוח להפיק את הצעות המחיר ללקוח כשהוא עוד במעמד לקוח פוטנציאלי, כי כל עוד הלקוח לא אישר את ההצעה אין טעם להגדיל את אינדקס הלקוחות הקבועים.

לחשבון ספק ניתן להפיק הזמנת רכש והצעת מחיר ספק וללקוח קבוע ניתן להפיק הזמנת לקוח.