מידע נוסף על לקוח / פעילות

במסך זה ניתן לערוך את הנתונים על הלקוח או על הפעילות.

הערות: בשדה זה ניתן לרשום הערות כלשהן (בתיבת הטקסט), לצרף קבצים, תמונות(PDF)  באמצעות הכפתור צירוף קבצים ולקשר מסמכי חשבשבת באמצעות כפתור צירוף מסמכי חשבשבת. בנוסף, ניתן להקצות משתמשים ע"י לחיצה על כפתור הקצאת משתמש. הוספה או הסרה של משתמש תשלח לכל מי שמעורב דואר אלקטרוני עם סוג הפעולה וקישור לצפייה בפעילות.

רשומת אב: כאשר יוצרים תהליך (לדוגמה, משלוח הודעות לחתך לקוחות פוטנציאליים), רשומת האב היא הרשומה של הלקוח, ורשומת הבן היא הרשומה שנוצרה בתהליך. אם מקליקים על הקישור לרשומת האב עוברים לחלון שבו יש מידע נוסף על רשומת האב.

צפייה באירוע  (מוצג רק בסוג פעילות: פגישות): קישור לחלון חדש ליומן של גוגל לצפייה באירוע המקושר.

צפייה בתהליך: כאשר מקליקים על כפתור זה חשבשבת מציגה את השתלשלות הפעילויות שנוצרו כתוצאה מהרצת קמפיין. לדוגמה, מריצים קמפיין על כל הלקוחות הפוטנציאליים שהחזירו תשובה להודעה שנשלחה אליהם. קמפיין זה יצור רשומות חדשות של פעילות בגין התשובות של הלקוחות. בחלון הנוכחי רואים את כל התהליך – ממשלוח ההודעות הראשונות.

שדות קישור: בצד ימין מוצגים שדות שמקושרים לרשומה. אם לדוגמה, הרשומה של הלקוח מקושרת לסוכן, (והסוכן נרשם בשדה קישור), במסך הנוכחי בצד ימין יוצג שדה קישור. כאשר מקליקים על שדה זה, רואים בצד שמאל את הנתונים של הרשומה (הנתונים של הסוכן, בדוגמה הנוכחית).

ניתן "לטייל" גם בכיוון ההפוך: כאשר בוחרים בפעילויות מתקשרות (בדוגמה הנוכחית, הסוכן), בצד ימין מוצגים הנתונים של הרשומה שקושרה לסוכן.

דוחות: ניתן להוסיף דוחות ע"י לחיצה על כפתור הוספת דוח.

הקצאת משתמש: כפתור זה מיועד לקשר בין הרשומה לבין משתמשים מסוימים. כאשר מקליקים על הכפתור נפתח חלון המציג את כל המשתמשים הקיימים בחברה. ניתן לסמן או לבטל סימון למשתמש ובהתאם להקצות או לבטל הקצאה לרשומה. פעולה זו מלווה בשליחת דואר אלקטרוני למשתמש עם מידע על ההקצאה וקישור לצפייה במסך זה. כמו כן, יתווסף לנתונים המוצגים בלשונית הערות מידע עם המשתמשים שהוקצו או שהקצאתם הוסרה ע"י המשתמש שביצע את הפעולה. כאמור, ההקצאה מיועדת רק לקישור בין משתמשים לבין רושמות. היא אינה קובעת איזה משתמשים רשאים לצפות או לעדכן את הרשומות. דבר זה נקבע בדף הרשאות משתמשים.

סגירת פעילות: כשהטיפול בלקוח/פעילות הסתיים – לדוגמא, הופקה ללקוח קבוע הצעת מחיר, ניתן לסגור את הפעילות וכתוצאה מכך הפעילות תהיה חסומה מתגובות נוספות (צירוף קבצים, הקצאת משתמשים וכו') ולא תופיע בטבלת הלקוחות/פעילויות אלא רק ע"י לחיצה על כפתור הצגת פעילויות לא פעילות.