לקוחות

 

מערכת ניהול קשרי לקוחות מיועדת לניהול הקשרים עם שני סוגי לקוחות:

  • לקוחות פוטנציאליים – לקוחות שעדיין אינם לקוחות קבועים של החברה (ולכן, עדיין לא נפתחו להם כרטיסי חשבון). חשבשבת מאפשרת להפיק ללקוחות אלה הצעות מחיר, לשלוח להם הודעות דוא"ל, ולעקוב אחר שיחות השיווק, פגישות וכד'. (בתוכנות CRM בחו"ל, לקוחות אלה מכונים בשמות: Prospect, Opportunity).
  • לקוחות קבועים – לקוחות שיש להם כרטיסי חשבון. כמובן, ניתן להפיק את כל מסמכי השיווק ללקוחות אלה. נוסף לכך ניתן לשלוח להם הודעות דוא"ל ולעקוב אחר השיחות (לדוגמה: שיחות גבייה או שיחות קידום מכירות). כאשר לקוח פוטנציאלי מאשר את הצעת המחיר, מעבירים אותו מסטטוס של לקוח פוטנציאלי לסטטוס של לקוח קבוע, ואז מפיקים לו הזמנה או חשבונית או מסמך אחר.

 

הטבלה במסך זה מציגה את כל הלקוחות הקבועים והפוטנציאלים.

הטורים (השדות) הם בהתאם לעיצוב שנקבע במסך תכנון רשומות. נוסף לכך, מוצגים במסך שני הטורים הבאים:

פעולות נוספות: ניתן לערוך (כפתור כחול), למחוק (אדום) ולצפות באינפורמציה נוספת הקשורה לפעילות (ירוק).

תאריך יצירה: תאריך עדכון הפעילות.

כאשר מקליקים על רשומה חדשה (בחלק העליון של המסך) או על רשומה קיימת (עריכת רשומה), חשבשבת פותחת חלון הוספת שדות הכולל את כל שדות הרשומה, כמו בדוגמה הבאה.

ניתן לרשום נתונים בכל אחד מהשדות. סוג הנתונים (מספרים בלבד, קישורים וכד') נקבעו במסך עיצוב ותכנון הרשומות.

כוכבית מציינת שהשדה הוא שדה חובה. כלומר, לא ניתן ליצור רשומה חדשה ללא רישום ערך בשדה זה.

אם סוג הישות בטבלה מקושר לתהליך, ניתן להפעיל את התהליך ע"י קליק ימני בשדה מפתח חשבון ברשומה הרלוונטית.

לקוחות פוטנציאליים נרשמים במסך כמו זה שבו נרשמים לקוחות קבועים. כל הלקוחות הקבועים (אלו שמוגדר להם חשבון ראשי: לקוחות/לקוחות-ספקים/ספקים) עוברים אוטומטית לרשימת הלקוחות ומסומנים כלקוחות קבועים, כך שאפשר להפעיל קמפיינים המוגבלים ללקוחות קבועים וקמפיינים אחרים ללקוחות פוטנציאליים שעדיין לא הפכו ללקוחות קבועים.

חשבשבת מעדכנת באופן רציף את טבלת הלקוחות, כך שכל שינוי בכרטיס החשבון נרשם בטבלת הלקוחות ב CRM ולהפך, כל שינוי בטבלת ה CRM של נתוני לקוח קבוע, נרשם בכרטיס החשבון.

אם הלקוח אישר את הצעת המחיר, לפני שמפיקים הזמנה (או חשבונית) יש להעביר את הלקוח ממעמד של לקוח פוטנציאלי למעמד של לקוח קבוע.

בכל עת, ניתן להפוך לקוח פוטנציאלי לקבוע ע"י הקלקה על הפיכה ללקוח קבוע במסך עריכת רשומה.

סינון רשומות: כפתור זה מוצג בחלקו העליון של המסך. ניתן לסמן להציג את הרשומות המוקצות למשתמש הנוכחי ו/ או את הרשומות הסגורות.