דוח תמחיר

חשבשבת מאפשרת לנהל תמחיר לפי מרכזי רווח. קודי התמחיר נפתחים בסעיף: הנהלת חשבונות > קודי תמחיר. מבחינים בין שני סוגים של קודי תמחיר: מרכזי רווח ועלויות והכנסות עקיפות. בכל תנועת יומן ניתן לרשום קוד תמחיר. התוכנה צוברת את הכנסות וההוצאות הישירות של מרכזי הרווח ומפצלת את העלויות וההכנסות העקיפות בין מרכזי הרווח, לפי קוד פיצול שנקבע לגבי כל עלות והכנסה עקיפה. הדוח הנוכחי מפרט הן את ההכנסות וההוצאות הישירות והן את הפיצול של ההכנסות והעלויות העקיפות.

קוד מרכז רווח / קוד הוצאות עקיפות: באמצעות שני סעיפים אלה ניתן להגביל את קודי התמחיר בדוח. הערה: על אף הביטוי "קוד הוצאות עקיפות" החתך מתייחס לא רק להוצאות אלא גם להכנסות עקיפות. הגבלת קודי התמחיר היא לפי הקוד ולפי החתך כפי שנקבעו בעת פתיחת קודי התמחיר. ניתן לחזור לרשומות של קודי התמחיר ולשנות את החתך (או נתונים אחרים) לפי הצורך.

חשבון הכנסות / חשבון הוצאות: בשורות אלה יש לרשום את קודי המיון (ו/או החתך) של כרטיסי ההכנסות ושל כרטיסי ההוצאות. חישוב התמחיר אמור לחול על תנועות הכנסות והוצאות בלבד, שכן החישוב אמור להראות את הרווח למרכז רווח. לכן, החשבון הראשי של כרטיסים אלה צריך להיות: הוצאות / הכנסות.

חתך תנועות הנה"ח: בסעיפים אלה ניתן לקבוע את חתך תנועות היומן שיכללו בדוח.

כותרת: בסעיף זה ניתן להגביל את תנועות היומן לפי המספר הסידורי שלהן. חשבשבת מנהלת שתי סדרות של מספרים סידוריים – סדרה אחת עבור הכותרות של תנועות היומן, וסדרה נוספת עבור החשבונות והסכומים בתוך פקודות היומן. לדוגמה, כאשר רושמים תנועת יומן בגין חשבונית, נרשמת כותרת אחת, שכוללת את הנתונים של חשבונית המס, ובכלל זה הסכום הכולל והחשבונות הראשיים, ובנוסף לכך נרשמות שלוש התנועות הבאות: תנועה לחובת חשבון הלקוח, תנועה לזכות חשבון ההכנסות ותנועה לזכות חשבון מע"מ. קוד התמחיר נרשם ברמת הכותרת, ולכן ניתן להגביל רק את מספר הכותרת.

סוג תנועה: קוד סוג התנועה שנרשם בפקודת היומן.

תאריך אסמכתא / ערך / תאריך 3: תנועת היומן כוללת שלושה שדות תאריך. בשורות אלה ניתן להגביל את התנועות לפי התאריכים.

כמות: הכמות שנרשמה בשדה כמות בפקודת היומן.

מטבע: קוד המטבע של התנועה.

אסמכתא / אסמכתא 2 / אסמכתא 3: תנועת היומן כוללת שלושה שדות אסמכתא. בשורות אלה ניתן להגביל את התנועות לפי האסמכתאות.

פרטים: בסעיף הנוכחי ניתן לחתוך את התנועות לפי הנתונים בשדה פרטים של תנועת היומן. אפשר לקבוע חתך מערך מסוים ועד ערך אחר כדי לכלול בדוח רק תנועות יומן שמתחילות בתווים מסוימים (לדוגמה: מ- סניף 1 עד: סניף 5) או לקבוע את החתך לפי האופרטור "מכיל", כך שהדוח יכלול את כל התנועות שמכילות תווים מסוימים במקום כלשהו בשדה פרטים (לדוגמה: כל התנועות שמכילות את התווים "סניף 3" במקום כלשהו בשדה פרטים). כאשר מחפשים תנועות על פי ערך חלקי (לדוגמה: 3) יש לרשום כוכבית (*) לפני ואחרי הערך.

תנועות הפרשי שער: תנועות הפרשי שער מתאימות את היתרה בשקלים ליתרה במט"ח. בסעיף זה ניתן לקבוע האם תנועות אלה יתווספו לתנועות ההכנסות וההוצאות.