קודי תמחיר

חשבשבת מאפשרת לנהל תמחיר. לשם כך יש לציין לגבי כל תנועת הוצאה או הכנסה לאיזה קוד תמחיר התנועה שייכת. קודי התמחיר הם משני סוגים: מרכזי תמחיר ועלויות עקיפות. בדוח התמחיר חשבשבת מחשבת את ההכנסות וההוצאות הישירות של כל מרכז רווח ומעמיסה את ההוצאות וההכנסות העקיפות על מרכזי הרווח השונים בהתאם למקדמי העמסה שנקבעו מראש. דוגמה: עסק כולל מספר מחלקות, הנמצאות באותו מבנה. כל מחלקה היא מרכז רווח. כאשר רושמים הכנסות והוצאות מציינים בפקודת היומן את קוד המחלקה. הוצאות שכר דירה, חשמל ופרסום הן הוצאות עקיפות. הוצאות אלה מועמסות על כל אחת מהמחלקות. לדוגמה: ניתן לפצל את הוצאות שכר דירה וחשמל בין המחלקות לפי השטח במ"ר של כל מחלקה, ואת הוצאות הפרסום לפי סה"כ ההכנסות של כל מחלקה.

בתפריט הראשי בוחרים האם לפתוח מרכזי תמחיר או עלויות עקיפות.

 

מרכז תמחיר

בדף מרכז תמחיר פותחים מרכזי תמחיר חדשים ומעדכנים נתונים של מרכזי תמחיר שנפתחו בעבר:

קוד: קוד של מרכז רווח. בצד ימין של הדף התוכנה מציגה רשימת קודי תמחיר. לפתיחת מרכז תמחיר חדש, בוחרים ב- קוד תמחיר חדש. לעדכון נתונים במרכז תמחיר שנפתח בעבר בוחרים את הקוד שלו מתוך הרשימה.

שם: שם מלא, לדוגמה: מחלקה מס' 1.

חתך: החתך מתפקד כמו בכרטיסי החשבון וכרטיסי פריט. הוא מאפשר להפיק דוחות שבהם קודי התמחיר מוגבלים לחתך מסוים.

נתונים של מרכז התמחיר: בחלקו התחתון של הדף מוצג גיליון שבו רושמים את מקדמי ההעמסה של מרכז הרווח. חשבשבת מפרטת את כל מקדמי ההעמסה. מסמנים את המקדמים הרלוונטיים בטור בחירה, ורושמים את הערך בטור ערך. בדוגמה שלעיל, יש לרשום מה השטח במ"ר של המחלקה. השמות של מקדמי ההעמסה נקבעים בדף: כרטיסי חשבון > שמות לשדות/כותרות.

 

 עלות עקיפה

בדף עלות עקיפה פותחים עלויות עקיפות חדשות ומעדכנים נתונים של עלויות עקיפות שנפתחו בעבר.

הערה: אף שהשם הוא עלות עקיפה, ניתן לכלול בסעיף זה גם הכנסה עקיפה.

קוד: קוד של עלות עקיפה. בצד ימין של הדף התוכנה מציגה רשימת קודי תמחיר. לפתיחת עלות עקיפה חדשה, בוחרים ב- קוד תמחיר חדש. לעדכון נתונים בעלות עקיפה שנפתחה בעבר בוחרים את הקוד שלה מתוך הרשימה.

שם: שם מלא, לדוגמה: הוצאות שכר-דירה.

חתך: החתך מתפקד כמו בכרטיסי החשבון וכרטיסי פריט. הוא מאפשר להפיק דוחות שבהם קודי התמחיר מוגבלים לחתך מסוים.

נתונים של עלויות / הכנסות: בחלקו התחתון של הדף מוצג גיליון שבו בוחרים לפי איזה מקדם העמסה, יש לפצל את העלות העקיפה הנוכחית בין מרכזי הרווח. לדוגמה: אם ההוצאה העקיפה היא שכר-דירה, בסעיף זה ניתן לבחור שההעמסה (כלומר, הפיצול) תהיה לפי השטח במ"ר (של כל מחלקה). כמו כן ניתן לבחור בשיטות הפיצול הבאות:

שווה בשווה: העלות העקיפה תפוצל בין המחלקות באופן שווה לכל מחלקה.

סך ההוצאות: העלות העקיפה תפוצל בין המחלקות לפי הסכום הכולל של ההוצאות (או ההכנסות). לדוגמה: מפצלים את הוצאות הפרסום לפי סך המכירות של כל מחלקה.

מספר התנועות: העלות העקיפה תפוצל לפי מספר תנועות היומן שנרשמה לכל מחלקה. לדוגמה: מפצלים את הוצאות הנה"ח לפי מספר התנועות שנרשמו לכל מחלקה.

הערה: השמות של מקדמי ההעמסה נקבעים בדף: כרטיסי חשבון > שמות לשדות/כותרות.