ישויות נוספות

בוחרים את סוג הישות בחלון הימני העליון. חשבשבת תציג את הרשומות הרלוונטיות.

הטורים (השדות) הם בהתאם לעיצוב שנקבע במסך תכנון רשומות. נוסף לכך, מוצגים במסך שני הטורים הבאים:

פעולות נוספות: ניתן לערוך (כפתור כחול), למחוק (אדום) ולצפות במידע נוסף הקשו לישות (ירוק).

תאריך יצירה: תאריך עדכון הישות.

 

כאשר מקליקים על רשומה חדשה (בחלק העליון של המסך) או על רשומה קיימת (עריכת רשומה), חשבשבת פותחת את חלון הוספת שדות הכולל את כל שדות הרשומה.

ניתן לעדכן נתונים בכל אחד מהשדות. סוג הנתונים (מספרים בלבד, קישורים וכד') נקבעו במסך תכנון הרשומות.

כוכבית מציינת שהשדה הוא שדה חובה. כלומר, לא ניתן ליצור רשומה חדשה ללא רישום ערך בשדה זה.

אם סוג הישות (במסך הקודם) מקושר לתהליך, ניתן להפעיל את התהליך ע"י קליק ימני בשורה של הישות הרלוונטית.

 

שדות מיוחדים

קישור: בעת כתיבה בשדה, מוצגת suggest box עם כל ערכי שדה "מפתח" מתוך סוג הישות אותו קישר המשתמש בעת הרכבת השדה.

באמצעות שדה זה ניתן לקשר שני סוגי ישויות שונות, ובהמשך, בתהליכים ניתן לרשום ערכים מתוך ישויות מקושרות.

הערך בשדה חייב להיות אחד מהערכים המוצגים בחיפוש.

תאריך שעה: בעת הכתיבה בשדה זה מוצג תאריכון לבחירת ערכי תאריך ושעה.

כפי שהוסבר לעיל, בהגדרת שדה תאריך ושעה של התראה רושמים תאריך ושעה  (לדוגמה, בסוג פעילות "פניות" הוגדר שדה מתוזמן שמריץ תהליך לאחר יומיים מהיווצרות הישות ושולח דוא"ל אם הפנייה עדיין פתוחה). בחלון הנוכחי קובעים את התאריך, ואז התהליך ירוץ בתאריך שנקבע בחלון הנוכחי, בשעה שנקבעה בחלון הקודם.