מספרים חליפיים

 

פעמים רבות מפתחות הפריט שהעסק משתמש בהם אינם זהים למספרים הקטלוגים שבשימוש עסקים אחרים. מספרים חליפיים הם המספרים הקטלוגים שבשימוש לקוח או ספק מסוים. חשבשבת מאפשרת לקשור בין אינדקס הפריטים בחברה שלך לבין המספרים החליפיים של הלקוחות והספקים של העסק שלך. טבלת קישור זו שימושית בשני מקרים:

(1) כאשר ספק שולח חשבונית הכוללת את המספרים הקטלוגים שלו, חשבשבת מתרגמת אותם למפתחות הפריט בעסק שלך.

(2) כאשר לקוח מבקש שהחשבונית שהעסק שלך מפיק תכלול את המספר הקטלוגי שלו. חשבשבת מתרגמת את מפתח הפריט של העסק שלך למספר הקטלוגי של הלקוח, ומדפיסה את המספר הקטלוגי שלו בחשבונית.

הערה: יש להבחין בין מספרים חליפיים לבין פריטים חליפיים. פריט חליפי הוא פריט שיכול לשמש תחליף לפריט אחר (לדוגמה: נגדים של יצרנים שונים, בעלי אותה פונקציונאליות).

 

בדף הנוכחי פותחים רשומות חדשות של מספרים חליפיים או מעדכנים רשומות קודמות.

 

חשבון: מפתח הלקוח (או הספק) עבורו מגדירים את המספר החליפי.

פריט: מפתח הפריט בחשבשבת עבורו מגדירים את המספר החליפי.

מספר חליפי: המספר החליפי המוגדר בקטלוג של הלקוח (או של הספק). אם רושמים כמה מספרים חליפיים יש לבחור אחד מהם בטור ראשי. זה יהיה המספר החליפי שיוצג כברירת מחדל.

 

כדי למחוק מספר חליפי בוחרים בכפתור מחק בשורה אותה רוצים למחוק.