יבוא נתונים מאקסל

ניתן לייבא נתונים מקובץ אקסל ולשמור אותם כישויות / לקוחות.

השורה הראשונה בקובץ האקסל (ורק היא) צריכה לכלול את הכותרות של הטורים.

בוחרים את הקובץ לייבוא ואת סוג הרשומות (ישויות / לקוחות) בו יישמרו הנתונים.

 

לאחר שבוחרים את סוג הרשומות (ישויות/ לקוחות), מוצגים השדות של רשומות אלו. לגבי כל שדה ניתן לבחור מתוך שדה בחירה את הכותרת של הטור המתאים בקובץ האקסל. אם השדה הנבחר הוא תאריך או מספר, שדה הבחירה יכיל רק כותרות של טורים מתאימים.

 

אם נבחר שדה קישור, יש לוודא שהנתונים בטור הם ערכים מקושרים.

יש לבחור האם לעדכן רשומות קיימות, והאם להוסיף רשומות חדשות.

 

בישויות מסוג הזנת ערך ניתן לעדכן רשומות על בסיס שדה מפתח חשבון/מזהה.

בישויות מסוג רציף אוטומטי ניתן רק להוסיף רשומות חדשות והן יתווספו עם מפתחות חדשים.

ניתן לבחור בשתי האפשרויות שלעיל עבור ישויות מסוג הזנת ערך.

 

ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הרשומות הצפויות להיכנס בלחיצה על כפתור תצוגה מקדימה.

לסיום מקליקים על כפתור יבוא כדי לייבא את הנתונים.