כרטסת הנהלת חשבונות שקל + מטח

 

הכרטסת מציגה את התנועות של כל כרטיס חשבון כולל יתרה מצטברת ומפרטת בכל שורה לא רק את הסכום בשקלים אלא גם את הסכום במט"ח.

חתך הנתונים של הכרטסת כולל שני מרכיבים:

  1. חתך כרטיסי החשבון לגביהם מפיקים כרטיסים
  2. חתך התנועות

יתרת חשבון:  בסעיף זה ניתן להגביל את הכרטיסים לפי היתרה הסופית שלהם (רק כרטיסים ביתרת זכות, ללא כרטיסים ביתרת אפס וכד').

הדפסת כרטיסים עם יתרת פתיחה ובלי תנועות: אם מסמנים את הסעיף, הדוח יכלול כרטיסים שהיתרה הסופית שלהם נובעת מיתרת פתיחה בלבד, כלומר, כרטיסים שבחתך התנועות הנידון לא היו להם תנועות.

כולל תנועות IFRS : בסעיף זה קובעים האם לכלול בדוח מנות IFRS.

 מטבע: בסעיף זה ניתן להגביל את התנועות לפי מט"ח מסוים (לדוגמה: רק תנועות שקוד המטבע שלהן הוא: יורו).

 

 מאפייני הדפסה

מיון תנועות לפי: בשדה זה בוחרים לפי איזה שדה התוכנה תסדר (תמיין) את התנועות.

הדפסת סיכומי ביניים למיון: חשבשבת תדפיס סיכום ביניים לפי שדה המיון שנבחר

(לדוגמה: אם המיון הוא לפי שדה חשבון נגדי, חשבשבת תדפיס סיכום ביניים לאחר התנועות של כל חשבון נגדי).