עדכון מחירים מיוחדים

בכל עת ניתן להעלות או להוריד מחירים של קבוצת מחירים מיוחדים ב-% או בסכום מסוים. בוחרים בסעיף עדכון מחירים מיוחדים מתוך תפריט כרטיסי פריט.

 

חתך חשבונות: חתך הלקוחות או הספקים בהם יעודכנו המחירים.

חתך פריטים: חתך הפריטים בהם יעודכנו המחירים.

העדכון המבוקש: בסעיף זה קובעים:

האם תתבצע העלאת מחירים או הורדת מחירים.

מהו אחוז / סכום השינוי של המחיר.

בנוסף, קובעים את תאריך התוקף של המחירים המיוחדים החדשים.

עדכון אחוז הנחה: האם לשמור על % ההנחה או לאפס אותו.

קובעים האם לעגל את הסכומים המתקבלים כתוצאה מהעדכון.

עדכון עם דוח מקדים / עדכון לא דוח: בוחרים עדכון עם דוח מקדים כאשר מעוניינים שחשבשבת תציג דוח של המחירים המיוחדים הצפויים להתעדכן לפני שהתוכנה מעדכנת את המחירים בקבצים.