איתור ומחיקת ניתוח כרטיסים

סעיף זה מאפשר לשלוף התאמות שנרשמו במסגרת ניתוח כרטיסים ולמחוק התאמות שגויות. בשלב ראשון מאתרים את ההתאמה ומציגים אותה על המסך. כאשר ההתאמה מוצגת על המסך ניתן למחוק אותה. בעקבות המחיקה התנועות של ההתאמה יהיו פתוחות. כמובן, התנועות עצמן לא נמחקות.

איתור התאמות לפי: ניתן לאתר התאמה לפי –

מפתח חשבון: חשבשבת תציג את כל התנועות המותאמות בחשבון.

מספר התאמה: המספר הסידורי של ההתאמה (בטבלת ההתאמות). מספר זה מודפס בדוחות התאמה. (לכל התאמה מספר סידורי ייחודי. מספר זה משותף לכל התנועות באותה התאמה). ניתן לרשום חתך מספרי התאמה. חשבשבת תציג את כל ההתאמות בחתך.

מספר תנועה: מספר תנועת היומן של אחת מהתנועות שמשתתפות בהתאמה. חשבשבת תציג את כל התנועות הכלולות בהתאמה.

מספר כותרת: מספר הכותרת של תנועות היומן (תנועת הכותרת היא הרשומה שמשותפת לתנועות הסכומים, ומכילה את הנתונים: אסמכתאות, תאריכים פרטים וכד'.

אסמכתא: האסמכתא של התנועה

סכום: סכום התנועה

 

לעמוד הקודם לעמוד הבא: בכל דף חשבשבת מציגה מספר התאמות.. כדי לראות התאמות נוספות עוברים לדפים נוספים.

מחיקה: כאשר מאתרים התאמה שאותה רוצים למחוק מקליקים בריבוע מחיקה.

מחיקת התאמות מסומנות: לאחר שמסמנים את ההתאמות שרוצים למחוק, מקליקים על כפתור מחיקת התאמות מסומנות. חשבשבת "תפתח" את ההתאמות