שמות לקודי מיון

קוד המיון מאפשר ליצור קבוצות באינדקס החשבונות או באינדקס הפריטים. כל קבוצה מאופיינת ע"י קוד מיון מסוים. לדוגמה: קוד מיון 110 עבור לקוחות בארץ, קוד מיון 120 עבור לקוחות בחו"ל, וקוד מיון 500 עבור הכנסות (או קוד מיון 200 עבור חולצות גברים וקוד מיון 300 עבור חולצות נשים). קודי המיון מסייעים בעת הפקת הדוחות. מאזן הבוחן (או דוח על פריטים) ממוינים באופן הבא: כרטיסי החשבון (או כרטיסי הפריט) מסודרים תחילה לפי קודי המיון, ובתוך כל קוד מיון הם מסודרים לפי מפתחות החשבון (או מפתחות הפריט). בכל פעם שמשתנה ספרה בקוד המיון, מודפס סיכום ביניים. במסך הנוכחי ניתן לרשום שמות לקודי מיון שיוצגו בדוחות. לדוגמה, אם קוד מיון מסוים מציין לקוחות בחו"ל, מומלץ לרשום את השם: לקוחות חו"ל.