ייבוא פריטים

 

ניתן לייצא לחשבשבת נתונים בקובץ טקסט (ASCII) או Excel. חשבשבת תקלוט את הנתונים ותעדכן אותם במסד הנתונים של החברה. בין יתר הדברים ניתן לשלוח לחשבשבת נתונים של פריטים.

הסברים מפורטים לגבי מבנה הנתונים ששולחים לחשבשבת ניתן למצוא באתר חשבשבת, www.hash.co.il בסעיף: מידע לבתי תוכנה.

 

בעת הקליטה יש למלא את הסעיפים הבאים:

עדכן פריטים קיימים: אם מסמנים את הסעיף, הנתונים שנקלטים "יעלו" על הנתונים הקיימים

הוסף פריטים חדשים: אם מסמנים את הסעיף, ואם הנתונים שנקלטים כוללים פריטים שאינם קיימים במסד הנתונים של החברה, חשבשבת תפתח פריטים חדשים.

בחירת קובץ קלט / קובץ פרמטרים: הנתונים הנשלחים לחשבשבת כוללים שני קבצים – קובץ עם הנתונים עצמם, וקובץ פרמטרים המציין את מבנה קובץ הנתונים. הסברים נוספים ניתן למצוא באתר הנ"ל.