ניכוי במקור – דוח שנתי 856  לקובץ

במסך זה מפעילים את התוכנית שמפיקה דוח ניכוי במקור לקובץ. יש להעביר את הקובץ לרשויות מס הכנסה.

שנת מס: בסעיף זה קובעים את שנת המס עבורה מפיקים את הדוח.

קיים דוח ידני: מסמנים סעיף זה רק כאשר מוסיפים דו"ח ידני (עבור נתונים שאינם כלולים בדו"ח הממוחשב).

חתך מקבלים מהרש"פ: עסקים הרוכשים שירותים/סחורות מהרשות הפלסטינאית ירשמו בסעיף זה את חתך כרטיסי החשבון של הספקים מהרשות הפלסטינאית.

מיון לפי: שיטת המיון של החשבונות בדוח. ניתן למיין לפי מפתח חשבון, שם חשבון או מספר תיק מס הכנסה/ת.ז.

הפקת הקובץ: בוחרים בכפתור זה על מנת להפיק את הקובץ שיישלח לרשות המסים.

הורדת הקובץ: כאשר מקליקים על כפתור זה חשבשבת מפיקה את הקובץ ושומרת אותו במחיצת Download  (אשר מוגדרת במחשב).

 

אם רוצים לשמור את הקובץ במחיצה אחרת, יש לשנות את הגדרות דפדפן כרום באופן הבא:

deduc9561

deduc9562

 

deduc9563

לאחר השינוי, כאשר מקליקים על כפתור הורדת הקובץ נפתח Save As, ובחלון זה בוחרים את המחיצה המתאימה.

שם הקובץ שנוצר מכיל בתחילתו את הסימן A856 לאחר מכן את מספר תיק הניכויים שהוגדר בהגדרות חברה, (ללא הסיפרה הראשונה 9), ובסיומת אשר מייצגת את שנת הדוח לדוגמה: A856.41254784.021

הדפסת הקובץ: בנוסף להפקת הדוח לקובץ יש להדפיסו. לאחר שמקליקים על הכפתור הדוח ניפתח בדפדפן. בודקים את הדוח ואם הכל תקין מדפיסים את שלושת חלקי הדוח (כל חלק מופיע בכרטיסיה נפרדת).

 


שידור הקובץ

שידור הקובץ מתבצע באתר רשות המיסים לפי הקישור הבא:

דיווח – שידור דוחות 126 ו-856 | רשות המסים בישראל (www.gov.il)

 

לאחר שידור הקובץ לרשות המיסים יש להמתין לקבלת הודעת דוא"ל מרשות המסים, המאשרת שהקובץ ששודר תקין. יש לחתום על האישור מרשות המסים ולשלוח את האישור בדואר, בצרוף חלק א' של הדוח המודפס על פי הכתובת למשלוח שתופיע על גבי ההודעה מרשות המיסים.

 

שאלות נפוצות לגבי דוח ניכוי 856