שאלות נפוצות לגבי דוח 856

 

אילו תנועות נלקחות לדוח?

כל תנועה שיש בה 'ספק' כנגד 'כרטיס ניכוי' נלקחת לדוח. אין חובה להשתמש בסוג תנועה, אם כי מומלץ.

 

בזמן ההפקה מוצגת ההודעה: "נמצא מס הכנסה שלילי לספק: X  בסכום Y. מה עושים?

לא ניתן לשדר דוח, כאשר יש לספק מסוים זיכוי של תשלום עם ניכוי במקור, ואין חיובים בסכום גדול יותר באותו חודש. (המחשב של רשות המיסים אינו מקבל סכום שלילי). כדי להפטר מהסיכום השלילי, יש לתקן במסך תיקון תנועות את תאריך המסמך שגורם למינוס, כלומר יש לשנות התאריך של ביטול התשלום. הוא אמור להרשם בחודש בו שולם השק, או בחודש אחר בו יש תשלום נוסף לספק. לאחר התיקון יש להפיק את הדוח מחדש. כדי לגלות מה התנועה שגורמת לסכום השלילי בניכוי מפיקים "דוח חודשי לניכוי במקור", ובשורה של הספק הבעייתי מקליקים על טור "ניכוי במקור". חשבשבת תציג את פירוט התנועות, שלפחות אחת מהן גורמת לסכום השלילי בניכוי.

 

כיצד רושמים דיבידנד?

פותחים כרטיס ניכוי במקור שהחשבון הראשי שלו הוא "ניכוי במקור – תשלום דיבידנד" ורושמים את פקודת היומן עם הכרטיס הנ"ל. חשבשבת יודעת להתייחס לסכום זה כדיבידנד. נא לשים לב שמקבל הדיבידנד יוגדר זמנית כספק (בחשבון ראשי)  עד לאחר הפקת הדוח.

 

חברת בת מחלקת דיבידנד לחברת אם, וחברת האם מחלקת את הדיבידנד לבעלי המניות. כיצד מדווחים?

רושמים שתי פקודות יומן רגילות של תשלום דידיבידנד, פקודה אחת בחברת הבת ופקודה נוספת בחברת האם, ומגישים שני דוחות 856.

 

כיצד רושמים תשלומים לתושבי חוץ / ספקי חו"ל?

יש לרשום את הניכוי בכרטיס מיוחד לתושבי חוץ. חשבשבת משייכת פקודת יומן לתשלום עבור תושבי חוץ כאשר החשבון הראשי של כרטיס ניכוי במקור בפקודה הוא: נ. במקורתשלומים לתושב חוץ. קיימים סעיפים רבים לחשבון ראשי מסוג זה בהתאם לאחוז הניכוי. כמו כן קיים חשבון ראשי נפרד לניכוי שהתבצע ע"י הלקוח ולא על ידי הבנק. לכל אחד מהמקרים הרלוונטיים יש לפתוח כרטיס ניכוי במקור מתאים ולרשום פקודת יומן באמצעות סוג תנועה.

 

תשלום לתושבי חוץ: מה ההבדל בין חשבון ראשי לניכוי שהתבצע ע"י הלקוח לבין ניכוי שנעשה ע"י הבנק?

כאשר הבנק מבצע את הניכוי במקור, הפעולה לא נרשמת בספרים של החברה, ולכן אפשר לא לדווח עליה בדוח 856. יש לרשום את תנועת היומן ללא ניכוי במקור, ואז היא לא תוצג בדוח.

 

האם הפקת  דוח 856 לאותה שנה היא חד פעמית או שניתן לחזור ולהפיק אותו שוב ושוב?

ניתן להפיק את הדוח כמה פעמים ללא הגבלה.

 

האם חשבונות ספקים שמוגדים 'לא פעילים' נלקחים לדוח?

כן

 

בזמן הפקת הדוח מוצגת הודעה: נמצא ספק ללא מספר ח"פ. מה עושים?

כאשר מוצגת הודעה זו חשבשבת מפיקה דוח שבו רשימה של כל הספקים אשר חסר להם מספר ח"פ. הדוח מופיע מוקטן בסרגל הכחול למטה. חובה להקליד בכרטיס הספק מספר תיק מס הכנסה או מספר ע"מ או שניהם.

 

כיצד מפיקים חשבונית עצמית למלכ"ר?

חובה                          זכות

הוצאה 117%             ספק 100%

מעמ תשומות 0%       ניכוי במקור 17%

 

בדוח 856, סכום הניכוי נרשם בטור המעמ.

 

מה המשמעות של השדה סה"כ יתרות אשר מודפס בדוח?

סיכום יתרות של כל הספקים המופיעים בדוח.

 

למה לעתים יש הפרשים בסיכומים בין הדף הראשון בו מופיעים סיכומים לפי חודשים לבין הדף השני (בו מופיעים סיכומים שנתיים)?

הפרש קטן נובע מעיגולים. זה תקין.

 

בעת הפקת דוח 856 מוצגת ההודעה: ההפקה הופסקה – סה"כ תשלומים ששולמו ברוטו שלילי. מה משמעות ההודעה?

ההודעה מוצגת כאשר בוצע ביטול תשלום לספק במועד שונה מהתשלום. לדוגמה: התשלום בוצע בשנת 2020 וביטול התשלום נעשה בשנת 2021. לא ניתן לדווח אם הסכום שלילי. יש לתקן את תאריך הביטול לפי תאריך התשלום

 

בעת הפקת דוח 856 מוצגת ההודעה: נמצא ספק עם מספר תיק מס הכנסה גדול מ- 9 תווים. למה?

חשבשבת מאפשרת להקליד בכרטיס החשבון בשדות "מספר תיק מס הכנסה" ו- "מספר מע"מ" מספר גדול מ- 9 תווים. לא ניתן לשלוח את הדוח עם מספר כזה.

 

בטעות ניכו לספק יותר מהנדרש. איך מתקנים?

רשות המסים אינה מאפשרת לקבל חזרה ניכוי גבוה מדי. הספק צריך להגיש את הדוחות לרשות המסים, וסכום היתר ששולם נלקח בחשבון בעת חישוב המס שהוא צריך לשלם.

 

בטעות ניכו לספק פחות מהנדרש. איך מתקנים?

אם הספק קיבל כבר את התשלום, לא ניתן לתקן, אולם בתשלום הבא באותה שנה, ניתן לנכות את ההפרש מסכום התשלום ולרשום פקודה תואמת.

 

כיצד מדווחים על ניכוי במקור מדורג (של סטודנטים וכד')?

אין דיווח מיוחד לגבי אלה שמנכים להם באופן מדורג. הדיווח עליהם הוא במסגרת הדוח הרגיל.

 

רשות המסים מודיעה על השגיאה הבאה: כששדה "מספר עובדים / מנוכים ריק שדות הסכומים צריכים להיות ריקים". איך מתקנים?

התקלה: כאשר רושמים פקודת יומן של חשבונית עצמית בחודש מסוים, והתשלום מתבצע בחודש אחר, ואין באותו חודש תשלומים לספקים נוספים, אזי בהפקת הקובץ נרשם  0 מנוכים וסכום מעמ (במקום שיהיה כתוב 1 במספר מנוכים).

התיקון: יש לשנות את תאריך התשלום לתאריך שבו הופקה החשבונית. לדוגמה: חן עצמית הופקה בתאריך 1/7/2021 והתשלום נרשם ב- 20/8/21. יש לתקן את תאריך התשלום לחודש של החשבונית, 1/7/21.

 

רשות המסים מודיעה על השגיאה הבאה: מספר זהות שגוי/חסר.

מספר העוסק לא הוקלד או שהוא שגוי. יש לתקן ולהפיק מחדש.

 

רשות המסים מודיעה על השגיאה הבאה: אין התאמה בין סוג הניכוי לבין זהות העובד.

השגיאה מוצגת כאשר מספר ע"מ הוא 999999999  וסוג הניכוי 06 או 13. יש לתקן את מספר העוסק למספר תקין או לתקן את סוג הניכוי.

 

ניכוי של ספק ברשות הפלסטינית לא מדווח כהלכה

כאשר מנכים לספקים מהרשות הפלסטינאית, יש לוודא שלפני הפקת 856 מקלידים במסך את חתך ספקי הרש"פ בסעיף: חתך מקבלים מהרש"פ.

 

האם אפשר לבדוק את הדוח לפני ההגשה לרשות המסים?

באתר רשות המסים ניתן לבדוק את הדוח בסימולטור:

https://www.gov.il/he/service/logical-tests-for-reports-126-856