שמות לקודי מאזן

חשבשבת מאפשרת להפיק מאזן ודוח רווח והפסד. בוחרים את קודי המאזן בכרטיס החשבון. בסעיף ניתן לעדכן את השמות של קודי המאזן.