הגדרות משלוח חנות מקוונת

 

במסך הנוכחי מגדירים את השיטות והחיוב עבור המשלוח בחנות המקוונת.

להסבר על שלבי הקמת חנות מקוונת יש ללחוץ כאן.

 

חשוב: עלות המשלוח נקבעת על פי המשקל הכולל של הפרטים בהזמנה ומחושבת על פי המשקל הרשום בדף הפריט. את משקל הפריט יש לרשום ביחידות של קילוגרם.

הצגת שיטות משלוח ללקוח עסקי: מסמנים את הסעיף כדי להציג ללקוח עסקי טבלת שיטות משלוח לבחירה. ללקוחות מזדמנים יוצגו תמיד שיטות המשלוח.

 

אפשרות לאיסוף עצמי: מסמנים אם הסעיף אם מעוניינים להציג ללקוחות אפשרות לאיסוף עצמי ללא עלות, נוסף לשיטות המשלוח בתשלום.

 

הצגת שיטת משלוח 'איסוף עצמי' ללקוח פרטי/מזדמן: בחנות בה קיימת אפשרות לאיסוף עצמי, יש לסמן את הסעיף כדי שגם ללקוחות מזדמנים תוצג האפשרות הזו.

 

מפתח פריט משלוחים / ללא מע"מ: פריט משלוח חייב מע"מ/ פטור ממע"מ.

 

ככלל, דמי המשלוח בישראל חייבים במע"מ. דמי משלוח פטורים ממע"מ רק בהזמנה של לקוח מזדמן הנכנס מכתובת בחו"ל, משלם בכרטיס אשראי מט"ח, וכתובת המשלוח בחו"ל, או של לקוח עסקי הכלול בחתך לקוחות חול במסך הגדרות חנות. במקרה כזה תופק הזמנת יצוא פטורה ממע"מ ודמי המשלוח יהיו פטורים ממע"מ.

 

בחירת ספק משלוח: בשלב זה ספק המשלוח הוא דואר ישראל. דמי המשלוח מחושבים על פי סוג המשלוח ומשקל החבילה, על סמך טבלאות דואר ישראל עם אפשרות לתוספת לסכומים בטבלאות אלה (ראה בהמשך). בהמשך יתווספו ספקים אחרים.

 

שם השירות / לועזי: בטבלה מוצגות שיטות המשלוח שדואר ישראל מספק. ניתן לשנות את שם השירות שיוצג בחנות ובאישור ההזמנה.

 

שירות פעיל: מסמנים את השיטות שיוצגו באתר החנות.

 

משלוח חינם החל מסכום: בטור הנוכחי רושמים סכום לפני מע"מ, כך שאם סכום ההזמנה גבוה ממנו, המשלוח יהיה חינם.

 

% שינוי במחיר למשלוח: בטור הנוכחי קובעים אם להוסיף או לגרוע אחוז קבוע מדמי המשלוח שדואר ישראל מחייב את בעל העסק. הרוכש בחנות יראה בהזמנה את דמי המשלוח לאחר הוספת או גריעת אחוז השינוי.