שמות לחתך חשבונות/ פריטים

 

כרטיס החשבון וכרטיס הפריט כוללים שדה בשם חתך. החתך כולל 5 תווים בכרטיס החשבון (אותיות וספרות) ו- 10 תווים בכרטיס הפריט. שדה זה מאפשר לקבץ כרטיסים מקבוצות שונות שאינם ברצף בזמן הפקת הדוחות. בכל תו אפשר לרשום אות או סיפרה כלשהם. כל תו יכול לציין תכונה מסוימת של כרטיס החשבון. לדוגמה: התו הראשון יציין את מספר הסוכן שמטפל בלקוח, התו השני יציין את האזור בארץ (צ=צפון,  מ=מרכז,  ד=דרום,  א=אילת). באופן דומה ניתן לרשום מאפיינים של פריטים.

בדף הנוכחי רושמים לגבי כל תו, מה התכונה שהוא מייצג. פרטים אלה אינם מופיעים בדוחות אלא משמשים רק כתזכורת בעת הכנסת נתונים או הפקת דוחות.