תפריט ניווט מהיר

 

משתמשים יכולים להגדיר מערך אישי של כפתורי קיצור למסכי התוכנה. כפתורי הקיצור מוצגים לאורך צידו הימני של המסך ומאפשרים גישה מהירה למסכים ללא שימוש בתפריט.

הגדרת קיצורי דרך לניווט מהיר, נשמרים על פי הגדרת המשתמש הנוכחי עבור כל החברות.

 

הוספת כפתור קיצור דרך

הוספת עמוד נוכחי לקיצורים: פתוחים את המסך אליו רוצים להגדיר כפתור קיצור דרך, לוחצים על כפתור + בחלקו התחתון של תפריט הניווט המהיר. במסך בחירת סמל לקיצור שנפתח בוחרים את הסמל שיוצג על כפתור הקיצור. קיצור הדרך החדש יתווסף לתפריט הקיצורים בצידו הימני של המסך.

הוספת עמודים שונים לקיצורים: ניתן להגדיר כפתורי קיצור גם על ידי לחיצה על גלגל השיניים (הגדרות קיצורים) בפינה הימנית התחתונה של המסך. מסך הגדרות קיצורים שנפתח כולל שני טורים. הטור הימני כולל את כל הסעיפים שבתפריט התוכנה. כדי ליצור כפתור קיצור לסעיף מהתפריט, מציבים את הסמן על הסעיף הרצוי ובעזרת לחצן הגרירה מעבירים את הסעיף לטור משמאל.

 

עריכת קיצורי דרך

כדי לערוך את כפתורי קיצור הדרך לוחצים על גלגל השיניים (הגדרות קיצורים) בפינה הימנית התחתונה של המסך. בטבלה שנפתחת מוצגים כל הקיצורים שהוגדרו:

שינוי סמל: משנים סמל על ידי הקלקה על הסמל הנוכחי, ובחירת סמל חדש במסך שנפתח.

צבע: ניתן לבחור את הצבע בו יוצג הסמל. לשם כך לוחצים על העיגול הכתום משמאל לשם הכפתור. במסך שנפתח בוחרים את הצבע הרצוי.

טקסט: כדי לשנות את הטקסט שיוצג במעבר העכבר על כפתור הקיצור, לוחצים על הכפתור עריכת שם הקיצור ורושמים את הטקסט הרצוי.

מיקום: לשינוי מיקום של כפתור קיצור מציבים את הסמן על השורה בטור השמאלי, וגוררים את השורה אל המקום הרצוי. הכפתור ימוקם מתחת לשורה אליה נגרר.

מחיקת כפתור: בוחרים בכפתור הפח בקצה השורה.

 

שימוש בכפתורי הקיצור

כפתורי הקיצור שהוגדרו מוצגים כאמור בצדו הימני של המסך.

להסתרת הכפתורים לוחצים על סמל מזעור קיצורים בפינה הימנית תחתונה של המסך.

להצגה של כפתורי קיצור מוסתרים לוחצים על חץ הפתיחה במרכז הפאה הימנית של המסך.