העברה בין מחסנים

חשבשבת מנהלת מלאי לפי מחסנים. כאשר מעבירים מלאי ממחסן למחסן יש להפיק תעודת העברה. הפקת המסמך נעשית באמצעות הדף הנוכחי.

 

ממחסן: המחסן ממנו יוצאים הפריטים.

למחסן: המחסן אליו עוברים הפריטים.

שמות המחסנים מוצגים בשורה מתחת למספר המחסן.

לא ניתן לבצע העברה של פריט ממחסן לאותו מחסן, אלא אם ההעברה בתוך מחסן היא בין סוכנים שונים.

חשבשבת רושמת שתי תנועות מלאי – תנועת יציאה ממחסן אחד ותנועת כניסה למחסן השני.

 

שיטת העבודה במסך זה היא כמו במסמכי השיווק והרכש.

 

מחיר: כברירת מחדל, אם התעודה לא מופקת ללקוח מסוים (בשדה כרטיס חשבון רשום: ללא), מחיר הפריט הוא המחיר שחושב בדוח ערך מלאי אחרון. כל עוד שומרים על מחיר זה, ניתן לחשב את ערך מלאי לכל מחסן בנפרד. סיכום ערך המלאי של כל המחסנים יהיה קרוב מאוד לסיכום ערך המלאי בחישוב המתעלם מהכניסות ומהיציאות למחסנים. אם התעודה מופקת ללקוח מסוים, מחיר הפריט הוא המחיר של הלקוח.

 

קונסיגנציה: כאשר מעבירים סחורה בקונסיגנציה (מישגור) יש להפיק תעודת העברה בין מחסנים. מומלץ לפתוח מחסן נפרד לכל לקוח שמעבירים לו סחורה בקונסיגנציה. בשדה מפתח חשבון מומלץ לרשום את מפתח החשבון של הלקוח אליו מעבירים את הסחורה בקונסיגנציה. לאחר שהלקוח מוכר את הסחורה ומפיקים לו חשבונית יש לרשום בחשבונית את מספר המחסן שלעיל.