הגדרת מדפסת בענן

 

בדרך כלל מדפיסים במדפסת שצמודה למחשב. אבל כאשר מגדירים מדפסת בענן, ניתן להדפיס מכל מדפסת שמחוברת לרשת האינטרנט, גם אם היא נמצאת באתר אחר. לשם כך יש להגדיר את המדפסת בענן ולקבוע איזה משתמשים שותפים בה. למשל, אם מדפסת מסוימת שותפה למשתמש me@gmail.com, המשתמש הזה יוכל להדפיס חשבוניות למדפסת הזו, ישירות מחשבשבת, גם אם הוא נמצא במקום מרוחק.

כלומר, שיתוף מדפסות מייתר את הצורך לחבר את המחשב בכבל למדפסת, והמחשב והמדפסת יכולים להיות בשני מקומות מרוחקים בזמן ההדפסה. היתרון העיקרי הוא, כאמור, כשעובדים במובייל ורוצים להדפיס כאשר נמצאים במקום מרוחק.

יש לקבוע את המדפסת בתפריט: החלפת מדפסת.

אם המדפסת אותה מעוניינים לבחור אינה מוגדרת בתפריט זה, פועלים באופן הבא:

נכנסים ל chrome/devices במכונה שמחוברת למדפסת, פעם אחת, כדי לשתף אותה (ולא במכונה המרוחקת).

נכנסים לקישור הגדרה ושיתוף מדפסות

  

ובוחרים: Add a Classic Printer

במסך הבא בוחרים: שלב 3 סעיף 2.0

פותחים לשונית חדשה בדפדפן ורושמים בשורת הכתובת את הטקסט:  chrome://devices .

בדף מכשירים שנפתח, בוחרים בסעיף: מדפסות קלאסיות > הוסף מדפסות.

מאשרים את המדפסות המבוקשות להדפסה בענן מתוך הרשימה המוצגת של מדפסות המוגדרות לתחנה.

לאחר מכן יש להיכנס מחדש לתוכנה (חשבשבת בענן) לתפריט החלפת מדפסת, ובוחרים מדפסת מתוך רשימת המדפסות שהוגדרו.