דף ראשי

החלפת חברה והקמת חברה חדשה

 

לוח מחוונים  

 

בחירת מדפסת

הדף הראשי הוא לוח מחוונים (Dashboard). הדף כולל כמה רכיבים (מסכי משנה), ובכל אחד מרכיבים אלה מוצג דוח. 

היסטוריה: ברכיב זה מפורטות הפעולות האחרונות בחשבשבת.

מסמכים אחרונים: ברכיב זה מפורטות המנות (פקודות יומן) והמסמכים האחרים (חשבוניות, הזמנות, תעודות משלוח, קבלות, שקים וכד') שהופקו לאחרונה.

בשני הרכיבים הנ"ל, כאשר מקליקים על פעולה מסוימת עוברים למסך הפעולה. לדוגמה, אם מקליקים פקודת יומן עוברים למנה.

שאר הרכיבים מיועדים לדוחות שונים. כל משתמש בוחר דוח לפי צרכיו. מקליקים על סימן ה- +. חשבשבת פותחת חלון עם רשימת דוחות מובנים או דוחות שנבנו באמצעות אשף הדוחות ונשמרו במחיצת לוח מחוונים. בוחרים את הדוח מתוך רשימה זו.

ישנם דוחות שניתן להציג אותם בצורה גראפית. אם בוחרים בדוח שמתאים להצגה גראפית, חשבשבת פותחת חלון נוסף שבו בוחרים את המאפיינים של הדוח. לדוגמה, אם בוחרים בדוח יתרות לקוחות, אפשר לבחור האם להציג אותו בצורת עמדות (כל לקוח עמודה) או בצורת פאי (כל לקוח גזרה). אם בוחרים בדוח של מכירות לפי חודשים, ניתן לקבוע שהדוח יוצג בצורת גרף, כאשר ציר ה- X הוא החודשים וציר ה- Y הוא המכירות בש"ח.

כאשר הדוח מוצג גראפית, ניתן לעבור לתצוגת טקסט באמצעות הקלקה על כפתור טבלה, ולהפך – כאשר הדוח מוצג בצורת טבלה, ניתן לעבור לתצוגה גראפית באמצעות הקלקה על כפתור הגרף.

כמו כן ניתן לשנות את הפרמטרים של הדוח באמצעות הקלקה על כפתור ההגדרות (גלגל שיניים).

אם מקליקים על כפתור ההגדלה חשבשבת מציגה את הדוח בצורה מפורטת דף נפרד.

ניתן להגדיל את רוחב החלון לשני שליש מסך או לכל רוחבו של המסך באמצעות גרירה של הדופן השמאלי של החלון. כדי לחזור לגודל המקורי גוררים בכיוון ההפוך.

אם רוצים להזיז רכיב ממקום אחד למקום אחר, לוחצים על הכותרת וגוררים למקום הרצוי.

כדי למחוק מסך משנה (רכיב) מקליקים על כפתור X.

maindashboard

תפריט

כאשר עוברים עם הסמן לשם החברה והמשתמש (בחלקו השמאלי העליון של המסך) נפתח התפריט הבא:

הרשאות: בוחרים בסעיף זה כדי לעבור לתפריט משתמשים, שבו פותחים משתמשים חדשים וקובעים הרשאות למשתמשים (חדשים וותיקים).

החלפת חברה: כאשר בוחרים בסעיף זה, עוברים לספריית החברות, שם ניתן להחליף חברה (בתנאי שהמשתמש הנוכחי רשאי להיכנס אליה).

התנתקות: בוחרים בסעיף זה כדי לצאת מנתוני החברה. אם רוצים לחזור ולהיכנס לחברה יש להקליד מחדש את סיסמה.

הקמת חברה: בסעיף זה מקימים חברה חדשה. שם החברה חייב להיות באותיות אנגליות. כאשר מקליקים על כפתור הקמת חברה, נוצר מסד נתונים חדש עם הרשאת מורשה על למשתמש שהקים את החברה

newcomp