מאזן תנועות במט"ח

הדוח מפרט לגבי כל כרטיס חשבון את יתרת החובה, את יתרת הזכות ואת ההפרש בין הזכות לחובה. היתרות הן במט"ח.

מאזן בוחן לעומת מאזן תנועות: במאזן בוחן היתרה מוצגת בסכום אחד (בחובה או בזכות).

להדפיס כרטיסים ביתרת אפס: יש להגדיר האם לכלול בדוח כרטיסים שהיתרה שלהם אפס.

להדפיס כרטיסים ללא יתרת פתיחה וללא תנועות? אם בוחרים בכן הדוח יכלול את כל הכרטיסים כולל כרטיסים שהיתרה שלהם אפס. כדי לא לכלול כרטיסים ביתרת אפס יש לבחור ב- לא.