הפקדות

כדי להפקיד לבנק כספים שנמצאים בקופה בוחרים בתפריט הפקדות באחד המסמכים הבאים:

 

הפקדת מזומן: הפקדה בבנק של כסף מזומן שנמצא בקופה.

הפקדת שקים: הפקדה בבנק של שקים שנמצאים בקופה.

 

הערה: תקבולים בכרטיסי אשראי מופקדים ע"י החברה הסולקת, כגון Credit Guard (ולא ע"י חשבשבת).

 

הפקדת מזומן

 

משתמשים במסמך הפקדת מזומן כאשר מוציאים מהקופה כסף מזומן על מנת להפקידו בבנק, או על מנת לשלם לספק.

מפתח הבנק: מפתח חשבון הבנק (או כרטיס אחר) אליו מפקידים את הכסף.

תאריך: תאריך הפקת המסמך.

מטבע: סוג המטבע להפקדה. ברירת המחדל היא שקלים.

מזומן בקופה: סך המזומנים בקופה. סכום זה מתעדכן בעת הפקת קבלת מזומן.

מזומן להפקדה: סכום המזומן שמעוניינים להפקיד.

 

הפקדת שקים

 

מפיקים הפקדת שקים כדי להפקיד שקים בבנק או כדי להעביר את השקים כתשלום לספק.

מפתח בנק: מפתח החשבון (קוד הזיהוי) של כרטיס הבנק. אם מוציאים כסף מהקופה על מנת לשלם לגורם כלשהו, רושמים כאן את מפתח החשבון של מי שמקבל את הכסף.

פרטי הבנק: שם הבנק והסניף (או שמו של מי שמקבל את הכסף).

מטבע: יש להפיק הפקדה נפרדת לכל סוג מטבע (של שיקים בקופה). אם משנים את המטבע לאחר שסומנו שיקים להפקדה, התוכנה מוחקת את כל הסימונים ושולפת מחדש את השיקים של המטבע שנבחר.

חשבשבת מפרטת את השיקים הנמצאים בקופה. בוחרים את השיקים להפקדה באמצעות הקלקה בטור הימני. לביטול סימון של בחירת שיק, מקליקים שנית.

ניתן לתקן את הנתונים בטורים תאריך (תאריך השיק) ו- מספר שיק (אם חלה טעות ברישום פרטים אלה בעת קליטת השיק), תיקון זה דרוש כדי שתהיה התאמה מלאה עם נתוני הבנק.