יבוא ויצוא פורמטי הדפסה

 

החשבוניות, הצעות המחיר, ההזמנות, הדוחות שנשלחים ללקוחות והמסמכים האחרים הם כרטיס הביקור של העסק, ולכן, יש חשיבות רבה לאופן שבו הם מודפסים. חשבשבת מאפשרת להגדיר באופן מפורט את העיצוב של כל אחד מהמסמכים, ולקשר בין הפורמט לסוג מסמך, או לכרטיס חשבון.

בנוסף, חשבשבת מאפשרת לייצא ולייבא פורמטי הדפסה.

יש לבחור בסעיף יבוא/ יצוא פורמטי הדפסה מתוך תפריט נתונים כלליים > הגדרות למסמכי מלאי > פורמטי הדפסה.

 

יצוא פורמטי הדפסה

בצידו הימני של המסך מוצגת טבלה הכוללת את כל פורמטי ההדפסה שהוגדרו. מסמנים את הפורמטים אותם רוצים לייצא, ולוחצים על כפתור ייצוא פורמטים מסומנים.

במחיצת ההורדות במחשב ישמר קובץ היצוא בשם Exportformat-x-x-x-x-x.dgen.

ניתן לשנות את שם הקובץ אך חובה לשמור על הסיומת dgen.

 

יבוא פורמטי הדפסה

בצידו השמאלי של המסך לוחצים על כפתור בחירת קובץ, בוחרים קובץ עם סיומתdgen

ושם הקובץ שנבחר יופיע בחלונית שמשמאל לכפתור.

לוחצים על כפתור טעינת קובץ ייבוא, בחלון יבוא פורמטים שנפתח מוצגים כל הפורמטים שניתן לייבא מהקובץ.

מסמנים את הפורמט הרצוי ובוחרים את המחיצה בה ישמר הפורמט.

כאשר הפורמט מכיל תת-פורמט (לדוגמא: חשבונית הכוללת תת-פורמט לוגו) ניתן לבחור מחיצה בה לפורמט המיובא ומחיצה אחרת לתת הפורמט.

כאשר קיים פורמט בשם זהה במחיצה שנבחרה, חשבשבת תציג למשתמש אפשרות  להחלפת הפורמט המיובא בפורמט הקיים (דריסת הפורמט הקיים) או שמירה בשם חדש.