אנשי קשר

בסעיף זה ניתן לנהל מעקב אחר אנשי הקשר של הלקוחות הקיימים. מעדכנים את אנשי הקשר של הלקוח (כל איש קשר בשורה נפרדת) ולאחר מכן רושמים את הפעילויות שהיו עם כל אחד מאנשי קשר אלה.

קישור עם הלקוח מאפשר לראות את כל אנשי הקשר של אותו לקוח.