מאזן פתוחים מפורט

 

דוח זה מפרט את התנועות הפתוחות בכל כרטיס. התנועות הפתוחות נקבעות כאשר מפיקים ניתוח כרטיסים. בדרך כלל התנועות הפתוחות הן חשבוניות שלא נסגרו ע"י קבלות (או זיכויים), קבלות עבור מקדמות וכד'.