מחירים מיוחדים

 

חשבשבת כוללת דרכים רבות באמצעותן ניתן להתאים לכל לקוח (וספק) הנחות ומחירים:

 

  • הצעת מחיר – לכל לקוח (וספק) ניתן להכין הצעת מחיר המפרטת פריטים ומחירים. בהמשך, כאשר מפיקים ללקוח חשבוניות (ומסמכים אחרים), ניתן לשלוף את המחירים מהצעת המחיר. שיטה זו מומלצת למקרים בהם המחירים הם עבור עסקה מיוחדת.
  • % הנחה לפי קבוצות פריטים – לכל לקוח (וספק) ניתן לקבוע מחירון ו- % הנחה לגבי כל קבוצת פריטים. לדוגמה: פריטים של יצרן א' יימכרו לפי מחירון מס' 2 ובהנחה של 10%.
  • מחירים מיוחדים – לכל לקוח (וספק) ניתן לקבוע מחיר מיוחד עבור כל פריט. בשיטה זו המחיר לפריט יכול להיות גם פונקציה של הכמות. שיטה זו מוצגת בסעיף הנוכחי.

 

בתוקף מ: תחילת התוקף של המחירים המיוחדים שיירשמו בהמשך.

בתוקף עד: לצורך הגבלת תוקף המחירים המיוחדים לתקופת זמן.

חשבון: מפתח החשבון של הלקוח או הספק לגביו קובעים מחיר מיוחד. שם הלקוח (או הספק) מוצג בהמשך השורה. כדי לקבוע מחיר מיוחד כללי, הנשלף לכל החשבונות,  בוחרים בכפתור כל החשבונות.

פריט: מפתח הפריט לגביו קובעים מחיר מיוחד ללקוח (או לספק). שם הפריט מוצג בהמשך השורה.

בהמשך נפתח גיליון שבו רושמים את המחירים.

כמות מינימלית / מחיר: בסעיף זה מקשרים בין כמויות לבין מחירים. לדוגמה, אם רושמים:

 

כמות מינימלית

 

מחיר

 0 25
100 23
500 20

 

אזי הכמות המינימלית והמחירים ללקוח יהיו כדלהלן:

בקנייה בכמות של 1 – 99 יחידות המחיר יהיה 25 שקל ליחידה.

בקנייה בכמות של 100 – 499 יחידות המחיר יהיה 23 שקל ליחידה.

בקנייה בכמות של 500 ומעלה המחיר יהיה 20 שקל ליחידה.

 

מטבע: המטבע של המחיר שנרשם בטור הקודם.

%  הנחה: ההנחה ב- % על המחיר שנרשם בטור מחיר. (כאשר רושמים % הנחה, יש לרשום בטור מחיר את המחיר המלא, ובטור הנוכחי את ההנחה ב- %). % ההנחה מוצג בחשבונית ללקוח.

להתעלם: יש לסמן סעיף זה אם מעוניינים להתעלם ממחיר מיוחד שהוגדר בעבר עבור כמות מסוימת. חשבשבת תתעלם מהשורה המסומנת בטור זה. כאשר מסמנים טור זה בשורה הראשונה, התוכנה תתעלם  מהמחירים המיוחדים לכל הכמויות.

 

כדי למחוק מחיר מיוחד בוחרים בכפתור מחיקה מתוך שורת הכפתורים בחלקו העליון של המסך.

לא ניתן למחוק מחירים מיוחדים מתאריכים קודמים. לשם ביטול מחיר מיוחד מתאריך קודם יש לסמן את סעיף להתעלם בשורות. בחלקו העליון של הדף יירשם כי הרשומה אינה פעילה.

 

הערה: אם רוצים לקבוע ללקוח מסוים מחיר מיוחד לתקופה מסוימת, ואחר כך לחזור למחיר הרגיל, יש לרשום שתי שורות (רשומות). בשורה הראשונה רושמים את המחיר המיוחד ללקוח. בשדה תחילת תוקף בשורה זו רושמים את המועד בו המחיר המיוחד נכנס לתוקף. בשורה השנייה רושמים את המחיר הרגיל. בשדה תחילת תוקף בשורה זו רושמים את המועד בו הלקוח חוזר למחיר רגיל. לחילופין, ניתן להחזיר את הלקוח למחיר הרגיל ע"י בחירה בסעיף להתעלם לאחר תום תקופת ההנחה.

 

חיפוש ושכפול: באמצעות לשונית זו ניתן לחפש פריטים, וניתן להעתיק מחירים מיוחדים מפריט אחד לשני ומלקוח אחד לשני.