חישוב ריבית

חשבשבת מאפשרת לערוך חישובי ריבית. הריבית מחושבת בשיטה המקובלת בבנקים. קובעים קו מסגרת (מסגרת אשראי) ו- % ריבית עבור סכומים עד המסגרת, ו- % ריבית גבוה יותר עבור סכומים שחורגים מהמסגרת. באותה דרך ניתן גם לחשב ריבית זכות. בדרך כלל משתמשים בדוח זה כדי לחשב ריבית שמגיעה מלקוחות (או הפסד הכנסות בגין איחור בתשלום). כמו כן ניתן להשתמש בדוח כדי לחשב ריבית זכות לספקים או כדי לבדוק את חישוב הריבית בדף הבנק (פרטים בהמשך).

היכן: חשבשבת מאפשרת לערוך חישוב ריבית לא רק לפי היתרות החשבונאיות של הלקוח (או הספק) אלא גם לבדוק את חישוב הריבית של הבנק. אם בוחרים בסעיף זה ב- בנק, החישוב יערך על פי הנתונים בדפי הבנק. יש לרשום בהמשך את % הריבית ומסגרת האשראי כפי שנקבעו בהסכם עם הבנק.

לעדכן בכרטיס החשבון: עדכון אחד משדות הסכום הנוסף בכרטיס החשבון בתוצאת חישוב הריבית.

פורמט מקוצר: הצגת חישוב הריבית של כל חשבון בשורה אחת. (ללא פירוט יתרות החשבון לפי תאריכי ערך)

% ריבית: רושמים את % הריבית היומית או את % הריבית השנתית. אם רושמים % ריבית חריגה יש לרשום גם את מסגרת האשראי. באותו אופן ניתן לרשום ריבית זכות.

כאמור, חישוב הריבית הוא לפי השיטה הנהוגה בבנקים. אם מעוניינים לחשב ריבית דריבית, יש לרשום תנועת יומן בגין הריבית. לדוגמה, הריבית ללקוח מסוים במשך חודש ינואר היא 100 ₪. רושמים תנועה על סכום זה לחובת הלקוח ולזכות (הכנסות ריבית). בחודש הבא יתרת הלקוח תכלול את החיוב הנ"ל.

הצעה: ניתן להשתמש בדוח חישוב ריבית כדי לחשב כמה העסק "הפסיד" כתוצאה מהאיחורים בתשלומים של לקוח מסוים. כאשר לקוח אינו משלם בזמן, הוא למעשה נוטל הלוואה מהספק, ודוח חישוב ריבית מחשב מה הייתה העלות של הלוואה זו.