עדכון קבוצת פריטים

באמצעות סעיף זה מעדכנים שדות בקבוצה של כרטיסי פריט (במקום לעבור על כל אחד מהפריטים בנפרד ולעדכן את נתוניהם). לדוגמה, עסק הקולט פריטים מתוכנה זרה מבקש לעדכן לפריטים החדשים שנקלטו פרטים משותפים, כגון קוד מיון ואחוז הנחה.

חתך פריטים לעדכון: בצדו הימני של הדף קובעים את חתך הפריטים שהתוכנה תעדכן על פי הנתונים השונים של כרטיס הפריט.

עדכון או מחיקת שדות: בצדו השמאלי של המסך מסמנים את הסעיף עדכון או מחיקת שדות, בוחרים מהרשימה את המסך בו מופיע השדה לעדכון או מחיקה, ובוחרים את השדה.

מחיקת השדה: הערכים בשדה זה יימחקו בכל כרטיסי הפריט בחתך שנבחר.

עדכון הערך בשדה: הערך שרושמים בסעיף זה יעודכן בכל כרטיסי הפריט שחתך שנבחר.

לדרוס ערכים קיימים: אם לא מסמנים סעיף זה, העדכון יחול רק בכרטיסי הפריט בהם השדה ריק. לדוגמה: אם מעוניינים לעדכן את שדה סכום נוסף של קבוצת פריטים, למעט אותם פריטים, שלגביהם ערך זה כבר עודכן בעבר, אין לסמן את הסעיף הנוכחי. לעומת זאת, אם מעוניינים לעדכן את כל קבוצת הפריטים, כולל אלה שלגביהם השדה הנידון כבר עודכן בעבר, יש לסמן את הסעיף.

מחיקת קבוצת פריטים: ניתן למחוק כרטיס פריט כל עוד לא נרשמו לו תנועות. כדי למחוק קבוצת פריטים מגדירים את חתך הפריטים למחיקה, ומסמנים את הסעיף מחיקת קבוצת פריטים.

 

תצוגה מקדימה: לאחר שקובעים את חתך הפריטים ניתן לצפות בדוח שמפרט את הפריטים שנמצאים בחתך זה. מומלץ להפיק דוח זה כביקורת, שכן לאחר הפעלת העדכון לא ניתן לחזור למצב שלפני העדכון (אין דרך להפעיל Undo).

לסיום, להפעלת העדכון עצמו בוחרים בכפתור עדכון.