עדכון קבוצת חשבונות

 

באמצעות סעיף זה מעדכנים שדות בקבוצה של כרטיסי חשבון (במקום לעבור על כל אחד מהחשבונות בנפרד ולעדכן את נתוניו). לדוגמה, עסק הקולט נתונים מתוכנה זרה מבקש לעדכן לכרטיסים החדשים שנקלטו פרטים משותפים, כגון חשבון ראשי ואחוז הנחה.

 

חתך חשבונות לעדכון: בצדו הימני של הדף קובעים את חתך החשבונות שהתוכנה תעדכן על פי השדה השונים של כרטיס החשבון.

שדה לעדכון: בצדו השמאלי של המסך קובעים איזה שדה יעודכן.

מחיקת השדה: הערכים בשדה זה יימחקו בכל כרטיסי החשבון שנבחרו.

עדכון הערך בשדה: הערך שרושמים בסעף זה יעודכן בכל כרטיסי החשבון שנבחרו.

לדרוס ערכים קיימים: אם לא מסמנים סעיף זה, העדכון יחול רק בכרטיסי החשבון בהם השדה ריק. לדוגמה: אם מעוניינים לעדכן את שדה סכום נוסף של קבוצת לקוחות, למעט אותם לקוחות, שלגביהם ערך זה כבר עודכן בעבר, אין לסמן את הסעיף הנוכחי. לעומת זאת, אם מעוניינים לעדכן את כל קבוצת הלקוחות, כולל אלה שלגביהם השדה הנידון כבר עודכן בעבר, יש לסמן את הסעיף.

תצוגה מקדימה: לאחר שקובעים את חתך החשבונות ניתן לצפות בדוח שמפרט את החשבונות שנמצאים בחתך זה. מומלץ להפיק דוח זה כביקורת, שכן לאחר הפעלת העדכון לא ניתן לחזור למצב שלפני העדכון (אין דרך להפעיל Undo).

לסיום, להפעלת העדכון עצמו בוחרים בכפתור עדכון.

 

מחיקת קבוצת חשבונות: ניתן למחוק כרטיסי חשבון כל עוד לא נרשמו להם תנועות. כדי למחוק קבוצת חשבונות בוחרים את החשבונות בסעיף חתך חשבונות לעדכון, ובסעיף השדה נמצא ב בוחרים: מחיקת קבוצת חשבונות.