דוחות מלאי

הסברים כללים

אינדקס פריטים

יתרות פריטים

איתור תנועות מלאי פתוחות

איתור תנועות מלאי

כרטסת מלאי

מחירון כללי

מחירון ללקוח

מחירים מיוחדים

שינוי מחירים

דוח ערך מלאי

 

 

להלן הסברים כללים לגבי דוחות המלאי:

חתך פריטים

ניתן לקבוע את חתך כרטיסי הפריט שייכללו בדוח באמצעות השדות הבאים:

 

מפתח: מפתח  הפריט הוא קוד הזיהוי של הפריט.

 

מיון: קוד המיון מאפשר ליצור קבוצות באינדקס הפריטים. כל קבוצה מאופיינת ע"י קוד מיון מסוים. קודי המיון מסייעים בעת הפקת דוחות. מאזן הבוחן ממוין באופן הבא: כרטיסי הפריט מסודרים תחילה לפי קודי המיון, ובתוך כל קוד מיון הם מסודרים לפי מפתחות הפריט. בכל פעם שמשתנה ספרה בקוד המיון, מודפס סיכום ביניים. לכל קוד מיון ניתן לקבוע כותרת מתאימה.

 

חתך: החתך מאפשר להפיק דוח הכולל פריטים שונים שאינם נמצאים ברצף באינדקס הפריטים. בכל תו אפשר לרשום אות או ספרה כלשהם. כל תו יכול לציין תכונה מסוימת של הפריט. החתך כולל 10 תווים. כאשר רושמים חתך בחשבון מסוים יש לרשום את כל 10 התווים. אם החתך כולל פחות מ- 10 תווים, יש להוסיף את הסימן ^  ( shift+6) במקום תו רווח.

בעת הפקת דוחות ניתן לשלוף פריטים באמצעות מיסוך – בכל פעם שמעוניינים להתעלם מתו כלשהו רושמים במקומו את התו *.

 

פעיל / לא פעיל : האם יכלול הדוח פריטים פעילים בלבד, לא פעילים בלבד או שניהם.

 

היכן להדפיס? באמצעות סעיף זה בוחרים בין האפשרויות הבאות:

הפקה – הדוח נשמר כקובץ PDF. אפשר להדפיס את הקובץ, וכמובן, אפשר גם לשמור אותו.

הפקת אקסל – נתוני הדוח יישמרו בקובץ Excel.

גלישת תוכן טור מעבר לשורה אחת: סעיף זה רלוונטי לשדות שעשויים להכיל ערכים ארוכים (לדוגמה: שם פריט, פרטים) שהמקום הדרוש להדפסתם גדול יותר מהרוחב של הטור בהדפסה. מסמנים סעיף זה כדי שהתוכנה לא "תקצוץ" את השדה הארוך אלא תמשיך את ההדפסה בשורה הבאה (באותו טור).

 

 

 

אינדקס פריטים

דוח זה מציג את רשימת הפריטים או חתך שלהם

 

יתרות פריטים

 דוח זה מציג את רשימת הפריטים, או חתך שלהם, כולל יתרת המלאי של כל פריט.

איתור תנועות מלאי פתוחות

תנועות מלאי פתוחות הן תנועות שלא נסגרו ע"י מסמך על, לדוגמה, תנועה של תעודת משלוח, שעדיין לא נסגרה ע"י חשבונית, או תנועה של הזמנה שעדיין לא נסגרה ע"י תעודת משלוח או חשבונית. דוח זה מאפשר להציג חתך כלשהו של התנועות הפתוחות ולסדר אותן לפי טור כלשהו.

 

איתור תנועות מלאי

תנועות המלאי הן כל התנועות שנרשמות במסמכי השיווק והרכש (הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח, חשבוניות, העברה בין מחסנים, כניסה ויציאה כללית, יתרת פתיחה). דוח זה מאפשר להציג חתך כלשהו של התנועות ולסדר אותן לפי טור כלשהו.

כרטסת מלאי

כרטסת המלאי מציגה את התנועות של כל פריט ואת היתרה המצטברת (דומה לכרטסת הנה"ח).

 

מחירון כללי

המחירון מציג את מחירי הפריטים לכלל הלקוחות.

 

 מחירון ללקוח

 מחירון זה מציג את המחירים של לקוח מסוים לפי ההנחות והמחירים המיוחדים שלו.

 

מחירים מיוחדים

מחירון זה מציג את המחירים המיוחדים של כל אחד מהלקוחות.

  

שינוי מחירים

דוח זה מפרט את השינויים שחלו במחירים בתקופה מסוימת.