יצוא לקובץ אחיד –  BKMV

 

תוכנית יצוא נתונים במבנה אחיד יוצרת קובץ נתוני חשבשבת במבנה מיוחד, שנקבע ע"י רשות המסים.

קובץ זה מאפשר לבצע ביקורת ללא תלות בתוכנה אשר באמצעותה הופקו הנתונים, ובדרך כלל הוא מחליף את הדרישה להעביר גיבוי של הנתונים המקוריים. הקובץ כולל נתונים של טווח תאריכים, כמו כן, ניתן להשתמש בקובץ זה על מנת להעביר נתונים בין תוכנות, ובכלל זה העברת נתונים לתוכנת ביקורת של רואה החשבון. בעת הפקת הקובץ יש לסמן אם מטרת יצירת הקובץ היא העברה לרואה החשבון.

משתמשי חשבשבת שרושמים תנועות מט"ח מתבקשים לעיין בנספח עדכון קודי מטבע בינלאומי בסוף מסמך זה.

 

הפעלת התוכנית נעשית ממסך יצוא לקובץ אחיד בתפריט נתונים כלליים.

להלן הסבר על הסעיפים.

מתאריך מ- עד: התאריך הקובע הוא תאריך ראשון (אסמכתא) אלא אם העברת הכנסות בחברה נעשית על פי תאריך נוסף.
(בדרך כלל בחברות בורסאיות או חברות הקשורות לחברות בורסאיות).
בחירת התאריך הקובע מתבצעת בסעיף סגירת שנה שבמסך נתוני חברה.

פקודות יומן – אם העברת הכנסות מתבצעת לפי תאריך, יאספו תנועות שתאריך האסמכתא שלהן או תאריך הערך (על פי הוראה של רשות המיסים) שלהן נמצא בטווח התאריכים שהוגבל.
אם בהגדרות החברה נקבע שהעברת הכנסות מתבצעת לפי תאריך נוסף (תאריך 3), יאספו תנועות שהתאריך הנוסף או תאריך הערך שלהן נמצא בטווח התאריכים שהוגבל.
תנועות מלאי – חתך התאריכים מתייחס לתאריך המסמך.

 

יצוא מנה 9998 (העברת הכנסות) עד לתאריך:  במנה 9998 נרשמות התנועות של העברת הכנסות וההוצאות מול כרטיס העודפים.
אם בוצעה כבר העברת הכנסות לשנה הקודמת, יש לרשום  את תאריך העברת ההכנסות מתוך רשימת העברת ההכנסות שבוצעו. לדוגמה: אם מפיקים דוח לשנת 2023, יש לסמן יצוא מנה 9998 עד תאריך 31/12/2022.
אם טרם בוצעה העברת הכנסות יש לבחור באפשרות: כל התנועות.

יצוא לרו"ח – הנהלת חשבונות בלבד: מסמנים את הסעיף כאשר מפיקים יצוא נתונים במבנה אחיד עבור רואה החשבון.

 

להפקת הקובץ, יש ללחוץ על כפתור הפקה.

בסיום הפקת קובץ נתונים, יוצג קישור בשם BKMV.ZIP.

לוחצים על הקישור כדי להוריד את הקובץ למחיצת ההורדות במחשב.

קובץ BKMV.ZIP כולל 4 קבצים המיועדים להעברה לרשות המסים או לרואה החשבון:

  1. TXT נתונים כלליים על בית העסק ועל תהליך הפקת הנתונים.
  2. TXT הנתונים עצמם: נתוני העסק, נתוני הנהח"ש, מלאי וקופה.
  3. html – ריכוז מסמכי מלאי.
  4. TXT קובץ פרטים כלליים: בית העסק עבורו הופקו הקבצים, טווח התאריכים, שורת סיכום עבור כל סוג רשומה, פרטי התוכנה שהפיקה את הקובץ ותאריך ושעת ההפקה.

 

מה כוללים הקבצים בהעברת נתונים לרשות המסים?

קובץ החשבונות כולל יתרת פתיחה, סה"כ חובה, סה"כ זכות.
קובץ הפריטים כולל יתרת פתיחה, סה"כ כניסות, סה"כ יציאות (יתרות כמות).
כל תנועות היומן, כאשר כל תנועת יומן מוצגת כתנועה חד צדית (כולל חשבון נגדי).
מספרי התאמות הבנק וניתוחי כרטיסים של התנועות המועברות.
כל התנועות של הקופה.
כל תנועות המלאי של כל מסמכי המלאי.

מה כוללים קבצים אלו בהעברת נתונים לרואה חשבון?

קובץ החשבונות כולל יתרת פתיחה, סה"כ חובה, סה"כ זכות.
כל תנועות היומן, כאשר כל תנועת יומן מוצגת כתנועה חד צדית (כולל חשבון נגדי).
מספרי התאמות הבנק וניתוחי כרטיסים של התנועות המועברות.

 

קישורים

לאתר רשות המיסים – הדרכה בנושא הפקת קבצים במבנה אחיד

https://www.misim.gov.il/tmbakmmsmlnew/frmHelp.aspx?cur=5

לאתר רשות המיסים – סימולטור בנושא הפקת קבצים במבנה אחיד

https://www.misim.gov.il/tmbakmmsmlnew/frmCheckFiles.aspx?cur=2

 

נספח :  עדכון קודי מטבע בינלאומי

ביצירת נתונים לקובץ אחיד נרשם גם קוד המטבע של התנועה. קוד המטבע הוא הקוד הבינלאומי כפי שמופיע באתר רשות המסים בקישור הבא:

https://www.misim.gov.il/TmbakmmsmlNew/frmShowTables.aspx?cur=4

בחשבשבת רשימת מטבעות שכיחים ולהם כבר משויך קוד מטבע בינלאומי. אולם אם הוספתם מטבעות שאינם נמצאים ברשימה הסטנדרטית של חשבשבת – עליכם לרשום גם את קודי המטבעות הבינלאומיים שלהם במסך מטבעות תחת תפריט נתונים כללים > שערי מט"ח ומטבעות.

לאחר עדכון הקוד יש להפיק מחדש קובץ אחיד.

אם למטבע שמופיע בתנועה לא משויך קוד מטבע בינלאומי תופיע בעת הפקת קובץ אחיד ההודעה: יש לעדכן קודי מטבע.