דוחות קופה

מסך זה מיועד להפקת דוח ששולף קבלות בחתך מסוים.

 

בחלק העליון קובעים את חתך הקבלות. הדוח יכלול את כל הקבלות שמתאימות לחתך הערכים שרושמים בשדות השונים.

 

בחלק התחתון קובעים את סידור השורות בדוח, והאם הוא יכלול סיכום (של סכומי הקבלות).