שינוי מפתח חשבון / פריט

 

במסך זה ניתן לבצע שינוי מפתח של חשבון או של פריט.

מפתח החשבון / הפריט חדש יחליף את המפתח הקודם בכל רישומי התוכנה.