דפדוף בשיקים ומס"ב

סעיף זה מאפשר לצפות בתשלומים שהופקו.

 

חתך שיקים:

בוחרים את חתך התשלומים ומקליקים על כפתור הצגת שיקים.

התשלומים מוצגים מתחת לחלון החתך.

 

הדפסת העתק השיק: מקליקים על המספר בכחול בטור מזהה בשורת שיק, חשבשבת מציגה את השיק עצמו, ואז ניתן להדפיס העתק.

ביטול תשלום: מקליקים על כפתור בטל בטור השמאלי של שורת התשלום. חשבשבת תרשום פעולת סטורנו.