הדפסת העתקים משוחזרים ברצף

חשבשבת מאפשרת להדפיס ברצף העתקים משוחזרים של מסמכים במאגר קבוע או טיוטות של מסמכים במאגר זמני (חשבוניות, הזמנות וכד').

בתפריט דוחות  > דוחות מלאי בוחרים בסעיף הדפסת העתקים משוחזרים ברצף.

במסך שנפתח, בטור הימני, חתך המסמכים, בוחרים את המסמכים שההעתקים שלהם יופקו.

בסעיף סטטוס מסמך בוחרים האם להפיק העתקים משוחזרים מהמאגר הקבוע או להפיק טיוטות של מסמכים במאגר זמני ואם להפיק גם מסמכים זמניים בסכום אפס.

בטור השמאלי, צורת ההדפסה, קובעים נתונים לגבי ההדפסה.