דוח שנתי איחוד עוסקים 

רשות המסים דורשת מכל חברה הנמצאת באיחוד עוסקים להגיש דוח שנתי הכולל פירוט עסקאות ותשומות שאינן כוללות מע"מ:

  • סך המכירות וסך הרכישות שנעשו כנגד החברות באיחוד העוסקים.
  • סך המכירות והרכישות שנעשו כנגד לקוחות וספקים שאינם באיחוד.

 

סיכומי המכירות והרכישות מדווחים לרשות המסים, באתר רשות המסים, באזור האישי, בכתובת הבאה: https://www.shaam.gov.il/EmEhudOsk/
לצורך הפקת הדוח דרושים הנתונים הבאים:

עסקאות חייבות מע"מ פטורות סה"כ
מכירות לחברים באיחוד
מכירות לגורמים מחוץ לאיחוד
סה"כ
 

תשומות

 

תשומות ציוד

 

תשומות אחרות

 

סה"כ

רכישות מחברים באיחוד
רכישות מגורמים מחוץ לאיחוד
סה"כ

 

ניתן להפיק דוח שמפרט נתונים אלה באמצעות דוח שנתי איחוד עוסקים מתוך תפריט דוחות > דוחות הנה"ח > דוחות מס הכנסה ומע"מ.

יש להפיק את הדוח עבור כל אחת מהחברות באיחוד.

 

במסך דוח שנתי- איחוד עוסקים רושמים את שנת המס עבורה מופק הדוח ובוחרים בכפתור הפעלה.

 

הדוח מחשב את סך העסקאות והתשומות על סמך הנתונים בתנועות היומן שנרשמו לכרטיסי הכנסות, הכנסות פטורות והוצאות בהתאם להגדרת החשבון הראשי של כרטיס החשבון. התוכנה מזהה את החברות באיחוד על פי שדה מספר עוסק מורשה בכרטיס החשבון.

 

אם רוצים להדפיס את הנתונים המוצגים בדוח יש לפעול באופן הבא:

  1. לוחצים על צירוף המקשים Alt   ו-   Print Screen בו זמנית. נתוני הדוח יועתקו לזיכרון.
  2. בוחרים: התחל > תוכניות > עזרים / Accessories > WordPad.
  3. מציבים את הסמן בחלון שנפתח, ומקליקים על המקש הימני בעכבר. בתפריט שנפתח בוחרים בסעיף: הדבק / Paste.

להדפסה בוחרים בכפתור המדפסת המוצג בסרגל הכלים בתוכנת WordPad.